Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

Filtracja powietrza a pandemia COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Pracuj bezpiecznie & Zachowaj dystans

cepro135px

Zachowaj bezpieczne warunki pracy podczas pandemii COVID-19

Więcej…

Nowe frezy z węglików spiekanych MOST

frezy most frezowanie rywal rhc

 

 

 

 

 

Poznaj nowe linie frezów z węglików spiekanych MOST

Więcej…

Prawidłowa konserwacja i kontrola systemu układu oddechowego

adflo 135px

 

 

 

 

 

Prawidłowa i regularna konserwacja systemu układu oddechowego 3MTM AdfloTM wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony, a także optymalizuje żywotność produktu oraz pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów wymiany. 

Więcej…

Nowa odsłona chemii przemysłowej

szybka zewn 135px

 

 

 

 

 

Jakie korzyści daje stosowanie chemii przemysłowej w spawalnictwie?

Więcej…

Promocje

Wybierz idealną tarczę dla siebie

nie zasypiaj na zime 135px

Zestawy promocyjne ściernic MOST ze specjalnym upominkiem

Więcej…

Oferta specjalna szlifierek Suhner

suhner promocja szlifierek akt 135px

Szlifierki proste, kątowe i taśmowe Suhner w specjalnej cenie

Więcej…

Promocja maty ergonomicznej Starting Line Runner

startting line info

 

 

 

 

 

Używając mat ergonomicznych poprawiasz wydajność i jakość pracy.

Więcej…

Okazje cenowe

Pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

logo destaco 135px

W okazjach cenowych pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

Więcej…

Prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH

wozek 135

W okazjach cenowych prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH z przewodem masowym do spawania TIG AC/DC (stal i aluminium) oraz elektrodą otuloną MMA. Zalecany uchwyt: TIG aLTG2600 UD 4m (56 04 002630).

Więcej…

Wózek narzędziowy Bahco

wozek 135

W okazjach cenowych wózek narzędziowy Bahco z 215 narzędziami klasy Premium

Więcej…

MOST Pontig 1880HF

ponte

W okazjach cenowych urządzenie inwertorowe do spawania metodą TIG DC (HF) i elektrodą otuloną (MMA) MOST Pontig 1880HF z przewodem masowym i elektrodowym.

Więcej…

Neutrix WAG 40 SW

wag 40 sw most 135px

W okazjach cenowych ostrzałka do elektrod wolframowych z podstawką Neutrix WAG 40 SW

Więcej…

Vademecum

Filtracja powietrza w czasie pandemii COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Bezpieczeństwo bez kompromisów – zewnętrzne szybki ochronne

szybka zewn 135px

Badania prowadzone wśród spawaczy pokazują potrzebę pewnej ochrony przed promieniowaniem, a jednocześnie coraz lepszej widoczności miejsca spawania, wyższego komfortu użytkowania oraz wysokiej ochrony przed rozbryzgami stopionego metalu i iskrami przy szlifowaniu. Przyłbice spawalnicze 3MTM SpeedglasTM z automatycznymi filtrami spawalniczymi (ADF) zdecydowanie przybliżają komfort spawania do oczekiwań. Zostały zaprojektowane tak, by ograniczać zmęczenie oczu przy przełączaniu ze stanu zaciemnionego na rozjaśniony. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu bezproblemowego użytkowania przy utrzymaniu stałego poziomu ochrony konieczne jest zachowanie nienagannego stanu technicznego przyłbicy.

Więcej…

Case study wdrożenia REJS MOST

rejs info akt 135

 

 

 

 

 

Jakie efekty przyniosło wprowadzenie monitoringu spawalniczego REJS MOST w ZMW Metal - Sytem Sp. z o.o.?

Więcej…

Bezpieczne spawanie aluminium

aluminium welding 2 135px

Przez ostatnie lata widzimy zauważalną zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy cały czas rośnie świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą proces spawania.

Więcej…

Do 60% oszczędności gazu podczas spawania

ewr 135x vademecum

Prąd spawania nie jest wartością stałą i może ulegać znacznym wahaniom podczas spawania. Bez systemu zarządzania gazem często nie jest możliwe uzyskanie optymalnego przepływu gazu w celu osiągnięcia dostatecznej osłony gazowej i często pojawiają się niepotrzebne straty. System Zarządzania Gazem Osłonowym (EWR od ang. Electronic Welding Regulator) to system, który w dużym stopniu pomaga kontrolować zużycie gazu. EWR 2 został wyposażony w układ pomiarowy dla optymalnej kontroli przepływu gazu. Aby zrealizować funkcję zamkniętej pętli regulacji sterowania przepływem gazu, funkcja impulsowania została pominięta, co przyniosło wymierne korzyści. Zastosowanie regulatora EWR 2 pozwoli zaoszczędzić nawet do 60% gazu osłonowego.

Więcej…

Jedną z najbardziej istotnych cech spawalniczych źródeł energii elektrycznej jest ich przydatność technologiczna określona zdolnością do zapłonu i stabilnego palenia się łuku, wielkością i ilością rozprysku metalu podczas spawania (dotyczy wybranych metod spawania) oraz elastycznością łuku. Przydatność ta jest wynikiem właściwości technologicznych źródeł spawalniczych określonych ich charakterystykami statycznymi i dynamicznymi.


Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (skład chemiczny przestrzeni łukowej, rodzaje elektrod itp.) oraz form przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania dotyczące właściwości dynamicznych źródeł spawalniczych.

Pod pojęciem stabilności procesu spawania rozumie się odporność źródła na różnego rodzaju zaburzenia wewnętrzne i/lub zewnętrzne, którym może ono ulegać w czasie spawania. Tak więc, badanie stabilności spawania ogranicza się do uzyskania dobrej jakości spoiny o gładkiej powierzchni, przy praktycznie nie zmieniającej się na całej długości geometrii spoiny (szerokości, wysokości lica, głębokości wtopienia). Zgodnie z literaturą, oceniana w ten sposób stabilność procesu spawania jest stabilnością technologiczną [12]. Rozwój nowych odmian metody MAG (STT, CMT, AC Puls, SpeedUP itp.) spowodował poprawę jakości spoin, głębokości wtopienia oraz zwiększenie wydajności procesu spawania. Badania omawiane w artykule dotyczą jedynie wybranych odmian metody MAG w wymuszonych pozycjach spawania.

 

Cel i metodyka badań
Celem prowadzonych badań jest porównanie spawania w pozycji PF metodą MAG Standard i jej odmiany SpeedUp oraz wpływ tych metod na właściwości spoin oraz wydajność spawania. Podczas badań charakterystyk dynamicznych źródeł spawalniczych, analizowano przebiegi prądu spawania i napięcia łuku oraz odnoszono je do geometrii uzyskanych spoin. W ramach prowadzonych badań wykonano próby spawania na próbkach ze stali niestopowej typu S235 JR. Do badań wykorzystano drut spawalniczy w gatunku G 42 3 M G3Si1 (wg PN-EN ISO 14341:2008) firmy MOST-ITS o średnicy 1,2 mm, jako gaz osłonowego użyto mieszanki Corgon 10 M21 (wg PN-EN ISO 14175:2008). Wydajność spawania poszczególnych odmian metody MAG oceniano przez porównanie do próbki wzorcowej wykonanej metodą MAG Standard. Spawanie w pozycji PF podczas prób porównawczych odbywało się dla obu procesów przy porównywalnym prądzie spawania, tj. 160A. Spawanie prowadzono w sposób częściowo i w pełni zmechanizowany z wykorzystaniem manipulatora postępowego. Do badań wytypowano urządzenie Saprom SpeedPulse firmy LORCH.

 

 Na potrzeby eksperymentu zaprojektowano, a następnie wykonano stanowisko badawcze przedstawione na rysunkach 1 i 2. Spawania złączy teowych metodą SpeedUp w pozycji PF prowadzono w sposób w pełni zmechanizowany z wykorzystaniem manipulatora postępowego, natomiast metodą MAG Standard - ręcznie.

 

 

Rys. 1. Spawalnicze stanowisko badawcze do spawania metodą MAG

 

 

 

 

Rys. 2. Spawalnicze stanowisko badawcze z wykorzystaniem manipulatora postępowego do spawania w pozycji PF

 

Badania prowadzono z użyciem drutu elektrodowego o średnicy 1,2 mm, w osłonie mieszanki gazowej 90% Ar + 10 % CO2 (M21 wg PN-EN ISO 14175:2008). Ocena dynamicznych właściwości źródeł napięciowych do spawania metodą MAG prowadzona była na podstawie analizy zarejestrowanych przebiegów napięcia i prądu spawania.

Podczas badań wykonywano spoiny pachwinowe o długości ok. 150 mm. Parametry spawania przedstawiono w tablicy 1. Do prób spawania wykorzystano próbki o wymiarach: długość 200 ± 5 mm, szerokość 100 ± 2 mm, grubość 8 mm. Powierzchnia próbek była metalicznie czysta oraz wolna od zanieczyszczeń.

 

 


Tablica 1. Parametry spawania w pozycji PF dwoma odmianami metody MAG.

 

Metoda Prąd spawania [A] Napięcie łuku
[V]
Prędkość posuwu drutu
[m/min]
Prędkość spawania
[cm/min]
Wydatek gazu
[l/min]
Długość wystającego odcinka elektrody
[mm]
MAG Standard 160 18,6 4,5  9  12  15
SpeedUp 160 21,4 3,0*
7,5**
16,5 12 15
* podczas zwarć
** podczas pulsu

 

Odniesieniem wydajności spawania dla ocenianych spoin była wykonana wcześniej spoina wzorcowa, standardową metodą MAG w pozycji PF. Nominalna grubość spoiny pachwinowej była stała i wynosiła dla wszystkich badanych przypadków około 5,5 mm. Podstawowym parametrem spawania porównywalnym dla wszystkich przypadków był prąd spawania o wartości około 160A (tablica 1). Pozostałe parametry dobierane były automatycznie przez synergiczny system sterowania urządzeń. Prędkość spawania dobrano w taki sposób, aby nominalna grubość spoiny pachwinowej była zbliżona do spoiny próbki wzorcowej.

Wyniki badań

W tablicy 2 przedstawiono zarejestrowane przebiegi dynamiczne prądu i napięcia w czasie oraz makrostruktury przekroju poprzecznego spoin.

 

 

Tablica 2.  Zestawienie charakterystyk dynamicznych oraz makrostruktur spoin wykonanych ocenianymi odmianami metody MAG.

 

 Przebiegi prądu i napięcia w czasie  Makrostruktura przekroju poprzecznego spoin

M

A

G

S

T

A

N

D

A

R

D

S

P

E

D

U

P

 

Porównując zarejestrowane przebiegi prądu i napięcia w czasie należy zauważyć, że różnią się istotnie między sobą. Najbardziej zbliżone do siebie przebiegi dynamiczne w obydwu odmianach metody MAG występują w czasie zwarć, choć jak można zaobserwować w odmianie SpeedUp w czasie fazy zwarć przebiegi prądowe są podbijane dodatkowymi impulsami. Zastosowano tu jedną z najnowszych odmian metody MAG, mianowicie metodę SpeedArc opisywaną już w literaturze [11]. Transport metalu przy stosowaniu metody MAG Standard, odbywa się w klasyczny sposób, podczas zwarcia kropli ciekłego materiału z materiałem spawanym. Następuje wówczas gwałtowny spadek napięcia przy równoczesnym przyroście prądu, aż do momentu, w którym następuje (głównie za sprawą siły elektrodynamicznej) przewężenie „szyjki” ciekłego metalu łączącego elektrodę z jeziorkiem spawalniczym. Siła ściskająca powoduje oderwanie kropli i przeniesienie do jeziorka ciekłego metalu. W metodzie SpeedUp w czasie zwarcia następuje cykliczne podbijanie prądu impulsami powodującymi zwiększenie siły przewężającej, której wartość jest wprost proporcjonalna do kwadratu prądu spawania, a dokładniej prądu płynącego w łuku. Zatem, każda chwilowa zmiana wartości prądu będzie miała znaczący wpływ na proces tworzenia się i przejścia kropli.

 

 

 

Zdjęcia z kamery szybkobieżnej pokazują, że w czasie przechodzenia kropli podczas zwarć w metodzie SpeedUp, podobnie jak w metodzie SpeedArc, łuk spawalniczy jest zawężony. Po fazie zwarciowej następuje płynne przejście do łuku bez zwarciowego jak w metodzie SpeedPuls. Kształt pulsu jest podobny do pulsu w odmianach Puls i Twinpulse tylko w pierwszej fazie narastania prądu w fazie impulsu. W fazie amplitudowej szybkość narastania wartości prądu wyraźnie maleje. Podczas obniżania prądu w odmianie SpeedPuls, prąd zaczyna wolniej opadać do około 2/3 jego wartości szczytowej (zarysowując wyraźny uskok na wykresie), następnie opada podobnie, jak ma to miejsce w odmianie Puls. Dzięki takiemu kształtowaniu piku prądowego jego czas trwania jest dłuższy.


Podczas oceny charakteru przechodzenia kropli do jeziorka spawalniczego, zarejestrowanego szybkobieżną kamerą 1024 PCI firmy Photron, zaobserwowano drobnokropelkowe (strugowe) przechodzenie metalu. Skutkuje to możliwością istotnego zwiększenia posuwu drutu [11, 12] w stosunku do metody MAG Standard. Warto zwrócić uwagę, że po fazie zwarciowej następują piki prądowe o dużo większej wartości, które są płynnie obniżane do wartości średniej prądu nastawionego na urządzeniu. Częstotliwość zmian fazy zwarciowej i fazy SpeedPuls wynosi 3 Hz.


Dzięki odpowiednio zaprogramowanej procedurze odcinającej kroplę, koniec drutu elektrodowego po procesie spawania ma stożkowy kształt (rys. 3), pozbawiony kropli zastygniętego metalu, utrudniającej ponowny zapłon łuku. Jest to istotna zaleta spawania  SpeedUp, gdyż przed ponownym rozpoczęciem procesu spawania nie występuje konieczność obcinania końcówki drutu elektrodowego.

 

 

 

Rys. 3. Stan końca drutu elektrodowego po spawaniu:
po lewej w odmianie MAG Standard, po prawej SpeedUp

 

Najistotniejszą cechą charakterystyczną metody SpeedUp jest ułatwione spawanie w pozycji pionowej PF. Metoda ta umożliwia spawanie z dużo większą prędkością niż w czasie klasycznego spawania metodą MAG w pozycjach przymusowych. Technika spawania w pozycji PF metodą SpeedUp nie wymaga wykonywania ściegów zakosowych i wystarczy jedynie prostoliniowe prowadzenie uchwytu z dołu do góry. Cykl spawania w odmianie SpeedUp charakteryzuje się dwiema fazami. Pierwszą jest łuk zwarciowy, który ma za zadanie uzyskanie głębokiego wtopienia w materiał rodzimy, przy mniejszej gęstości prądu. Druga faza to przechodzenie kropli przy wykorzystaniu impulsu o dużej gęstości prądu, która powoduje silniejsze nagrzewanie jeziorka spawalniczego i jego rozpływanie.
Na podstawie przeprowadzonych prób spawania stwierdzono, że prędkość spawania w pozycji PF w odmianie SpeedUp w stosunku do odmiany MAG Standard jest aż o 45 % większa (tablica 1).

 

 

 

Podsumowanie wyników badań i wnioski

Przedmiotem przeprowadzonych badań było przeanalizowanie i porównanie podstawowych właściwości wybranych spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości. Badaniami objęto jedno z najnowszych urządzeń do spawania łukowego o napięciowych zewnętrznych charakterystykach statycznych. Poprzez połączenie kilku odmian metody MAG oraz znaczną modyfikację kształtu impulsu prądowego uzyskano możliwość optymalizacji procesu spawania szczególnie w obszarze aplikacji wymienionej metody do spawania zmechanizowanego i zrobotyzowanego w pozycjach wymuszonych. Ograniczono w ten sposób największy z problemów spawania w odmianie MAG w pozycji PF. Konieczność uzyskiwania coraz lepszej jakości spoin przy jednoczesnym podwyższaniu wydajności spawania sprawia, że metoda SpeedUp stanowi ciekawą propozycję dla przemysłu, gdyż zwiększa wydajność spawania prawie o połowę w stosunku do klasycznej metody MAG Standard.Literatura


1.    Kolasa A.: Właściwości dynamiczne źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego oraz kryteria ich oceny. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990 r.
2.    Pakos R.: Ocena stabilności procesu napawania metodą MAG drutem pełnym i proszkowym. Przegląd Spawalnictwa, 2003, nr 9-10
3.    Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 r.
4.    Kang M. J., Kim Y., Ahn S., Rhee S.: Spatter Rate Estimation in the Short-Circuit Transfer Region of GMAW. Welding Journal, September 2003
5.    Słania J.: Badania półautomatów do spawania metodą MIG/MAG prowadzone w Laboratorium Badawczym Spawalnictwa. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 1995, nr 2
6.    Lucas B., Melton E. I. G.: Let’s get technical – choosing an arc welding power source. Welding & Metal Fabrication, May 1999
7.    Kang Y.H., Na S.J.: A Study on Modelling of Magnetic Arc Deflection and Dynamic Analysis of Arc Sensor. Welding Journal, January 2002
8.    Kensik R.: Eksploatacja urządzeń spawalniczych. Część I Źródła spawalnicze. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995 r.
9.    Węglowski M., Kolasa A., Cegielski P.: Ocena stabilności procesu ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi. Przegląd Spawalnictwa, 2006, nr 1
10.    Węglowski M.: Badania właściwości spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości. Rozprawa doktorska, Warszawa 2008 r.
11.    Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG. 51 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza, Dębe 22-24.10.2009.
12.    Węglowski M., Chmielewski T.: Badania właściwości urządzeń z wewnętrzną przemianą częstotliwości przeznaczonych do spawania metodą MAG. XVII Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza Energetyków, Opole - Turawa, 20-23 kwietnia 2010.
13.    Katalog RYWAL-RHC, Wydanie trzecie, Toruń 2008 r.

 

Czy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Podziel się z innymi!

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
elkrem.com.pl
Materiały i urządzenia do napawania i regeneracji. Układy plastyfikujące oraz obróbka CNC.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się