Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

REJS MOST - innowacyjny rejestrator spawalniczy

rejs info akt 135

 

 

 

 

 

W naszej ofercie uniwersalny system monitoringu rejestrujący parametry spawania podczas pracy urzadzeń.

Więcej…

Jak uchronić się przed działaniem smogu?

smog 135

 

 

 

 

 

Z uwagi na wzrost zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach smog staje się coraz większym problemem.

Więcej…

Życzenia Świąteczne

kartazarzad2018 135px

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, życzą Zarząd i Pracownicy RYWAL-RHC Sp. z o.o.

Więcej…

Bieg Świętych Mikołajów

santa claus 153309 960 720 kopia

Dziękujemy naszym pracownikom za reprezentowanie nas podczas biegu Świętych Mikołajów.

Więcej…

Szkolenie w fabryce urządzeń MOST

barcelona 2135px

 

 

 

 

 

W dniach 1-3 grudnia grupa naszych handlowców uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym nowych urządzeń spawalniczych serii PONTIG marki MOST.

Więcej…

Promocje

Tnij bezpiecznie

tnij bezpiecznie promo 135px

Zabezpiecz się przed: cofnięciem gazów, cofnięciem płomienia, pożarem węży

Więcej…

Pakiet serwisowy "ZIMA"

reklama zima info

 

 

 

 

 

Przygotuj swoje urządzenie spawalnicze do zimy.

Więcej…

Zestaw zimowo-świąteczny Rotomax 2.0 Suhner

suhner polar 135

Prezentujemy szlifierkę Suhner z wałkiem giętkim w zimowo-świątecznym zestawie. W cenie urządzenia otrzymasz kurtkę Softshell GRATIS!

Więcej…

SYSTEMY ZAŁADUNKU (ŻURAW + AERO)

aerozuraw 135

Żuraw PRACTIKUS PS + podnośnik podciśnieniowy AERO-LIFT

Więcej…

Promocja maty ergonomicznej Starting Line Runner

startting line info

 

 

 

 

 

Używając mat ergonomicznych poprawiasz wydajność i jakość pracy.

Więcej…

Okazje cenowe

Fanmig 522i Pulse MOST

fanmig 522i okazja

W okazjach cenowych najwyższej jakości półautomat spawalniczy Fanmig 522i Pulse MOST z przewodem masowym i gazowym, bez uchwytu MIG/MAG

Więcej…

Handy 200 BasicPlus LORCH

handy 200

W okazjach cenowych najwyższej jakości TIG DC i MMA Handy 200 BasicPlus LORCH

Więcej…

M-Pro 200 Performance CuSi LORCH

200 pro cu si

W okazjach cenowych najwyższej jakości półautomat spawalniczy M-Pro 200 Performance CuSi LORCH z przewodem masowym i gazowym, bez uchwytu MIG/MAG

Więcej…

Urządzenie TIG Pontig 4000 DC MOST

handytig 1800hf 135

W okazjach cenowych najwyższej jakości spawarka Pontig 4000 DC MOST z przewodem masowym i gazowym, bez uchwytu

Więcej…

TIG PONTIG 4001 AC/DC

spawanie tig inwertor 4001 ac dc135

W okazjach cenowych najwyższej jakości spawarka TIG Pontig 4001 AC/DC MOST z przewodem masowym i gazowym, z uchwytem TIG 18SGRIP 4m

Więcej…

Vademecum

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

tnij bezpiecznie art 135px

Zabezpiecz się przed: cofnięciem gazów, cofnięciem płomienia, pożarem węży.

Więcej…

Cięcie bimetalicznymi piłami taśmowymi

taśma tnąca m42 most multicut74 135px

Ostatnie dziesięciolecia to dynamiczny rozwój przecinarek taśmowych i ich zastosowania w przemyśle.

Więcej…

Rejestrator spawalniczy REJS MOST

rejestrator spawalniczy rejs most 135

Uniwersalny system monitoringu REJS MOST rejestruje parametry urządzeń spawalniczych podczas ich pracy.

Więcej…

Czy masz już stół spawalniczy w swoim warsztacie?

art demmeler 135

Nie jest tajemnicą, że wyposażenie warsztatu w stół spawalniczy dla jakości spawania i komfortu pracy samego spawacza – to niezliczona ilość korzyści.

Więcej…

MALW - typoszereg uniwersalnych automatów spawalniczych do wykonywania spoin wzdłużnych.

vademecum malw info 135

MALW – MOST Auto Longitudinal Welding typoszereg uniwersalnych automatów spawalniczych do wykonywania spoin wzdłużnych.

Więcej…

art main

Rozwiązania w ofercie firmy Rywal zapewniające wymaganą czystość.

Firma Rywal-RHC Sp. z o. o. od niemal 25 lat specjali­zuje się w oferowaniu technologii, towarów i urządzeń wy­korzystywanych w procesach łączenia i cięcia materiałów. Obecnie w ofercie znajdują się najnowsze rozwiązania firmy Huntingdon Fusion Techniques, która dostarcza urzą­dzenia zapewniające osłonę gazową grani spoiny, umożli­wiające uzyskanie wymaganej wysokiej czystości tego obszaru. Rozwiązania te przedstawiono poniżej.

Korzyść z lepszych spoin w złączach rurowych w prze­myśle spożywczym

W przypadku złączy spawanych rur stosowanych w prze­myśle spożywczym kluczowe jest to, aby były one wolne od śladów utlenienia i odbarwień. Silnie utlenione spoiny mogą tworzyć karb wewnątrz rury i stanowić zaporę, w któ­rej z czasem będzie się gromadzić i zanieczyszczać trans­portowany produkt. Aby zapobiec temu zjawisku, niezbęd­ne jest przeprowadzanie pomiarów poziomu tlenu przed, w trakcie i po spawaniu. 

Jednym ze sposobów pomiaru poziomu tlenu jest użycie miernika typu Weld Purge Monitor®. Takim urządzeniem jest PurgEye® 100, dostępny w Polsce za niewielkie pienią­dze w ofercie firmy Rywal-RHC. PurgEye® 100 eliminuje wszelkie wątpliwości dotyczące poziomu tlenu, zapewniając dokładne od­czyty od poziomu atmosferyczne­go do 100 części na milion (ppm).

PurgEye® 100 posiada czytelny ekran LCD z wyświetlaczem o wysokości 24 mm i wskazaniem dotyczącym stanu baterii. Gdy miernik nie jest używany, przełą­cza się w automatyczny tryb uśpienia, aby oszczędzać czas pracy baterii. PurgEye® 100, oznaczony symbolem IP65, po­siada szczelne przyciski, funkcje kalibracji automatycznej, szczelne zamknięcie sondy, pasek na nadgarstek / szyję mocowanie statywu. Czujnik o długiej żywotności zapew­nia około 18 miesięcy pracy, zanim będzie wymagał zmian.

Miemik Weld Purge Monitor® w terenie i przemyśle petrochemicznym

Spawanie w przemyśle petrochemicznym obejmuje pra­ce w rafineriach oraz zakładach wytwarzających benzynę i produkty na bazie ropy naftowej, a także chemikalia oraz inne wyroby. Wykonywane złącza spawane rur w powyż­szych zastosowaniach stanowią kluczowy aspekt, a instala­cje rurociągów muszą być oczyszczane kosztownym gazem - argonem, w celu zmniejszenia poziomu tlenu wokół złą­cza poniżej 100 ppm.

W związku z wyzwaniem jakie stanowi spawanie w tere­nie, dla przemysłu petrochemicznego zaprojektowano mier­nik Weld Purge Monitor®, dostępny w Polsce w ofercie fir­my Rywal-RHC. Rozwiązanie terenowe PurgEye® Site jest miernikiem tlenu umieszczonym w bezpiecznej, wodosz­czelnej i odpornej na kurz, bardzo wytrzymałej walizce.

art 4 3 art 4 4

 

PurgEye® Site posiada nową konstrukcję, szybko reagu­jący czujnik o długiej żywotności i jest wyposażony w moduł PurgeNet ™, który umożliwia połączenie z różnym osprzę­tem np. (automat spawalniczy). Połączenie umożliwia kon­trolę automatu w zależności od poziomu tlenu, aby zapo­biec spawaniu, jeśli jego poziom jest zbyt wysoki. Purge­Net ™ może być również połączo­ny z systemem sygnalizacji świetl­nej i wskaźnikiem temperatury.

Korzystając z PurgEye® Site, spawacze są w stanie wykonać spo­iny wolne od śladów utlenienia i odbarwień bez względu na panu­jące warunki. Korzystanie z mier­nika Weld Purge Monitor® elimi­nuje również wątpliwości dotyczą­ce poziomu tlenu i oszczędza znaczne koszty, zapobiegając stra­tom argonu.

Korzyści stosowania Accu-Freeze™ dla zdrowia i bez­pieczeństwa podczas naprawy pracujących rurociągów

W budynkach użyteczności publicznej, fabrykach, zakła­dach produkcyjnych, elektrowniach, hotelach, obiektach sportowych, stadionach, blokach mieszkalnych i wszystkich komercyjnych konstrukcjach mogą znajdować się instala­cje rurowe, na przykład systemy spryskiwaczy, które są wy­pełnione wodą lub innymi płynami i w przypadku najmniej­szych napraw muszą być całkowicie opróżnione. Takie dre- nażowanie pochłania czas, pieniądze związane z utratą me­dium, skutkuje również opóźnieniami i kosztami dotyczą­cymi ponownego uruchomienia instalacji.

Obecnie naprawy można przeprowadzać in-situ przy uży­ciu systemu Accu-Freeze ™, który sprawdzi się w przypad­ku metalowych i polimerowych rur o średnicy nawet do 12", tworząc lodowe przegrody po obu stronach miejsca, w któ­rym odbywa się naprawa, bez konieczności opróżniania ca­łej instalacji. Powyższe rozwiązanie jest dostarczane w Pol­sce przez firmę Rywal-RHC.

Niedawno zainstalowano system Accu-Freeze™ klien­towi, który wykonuje naprawy instalacji rurowych dla wiel­kiej sieci apartamentowców. Przy pracach w terenie dostęp do miejsca naprawy był bardzo ograniczony ze względu na dość niskie położenie rur - od 6" do 8" od ziemi. Ponadto na jednym końcu rury znajdował się manometr, a na drugim -1000 li­trowy zasobnik ciepłej wody, panująca w rurze wynosiła około 38°C. Wokół rur­ki ze stali węglowej o średnicy 2" owinięto miedzianą cewkę o gru­bości 6mm między zasobnikiem gorącej wody, a miejscem napra­wy. Procedurę zamrażania prze­prowadzono stosując system Accu-Freeze™ podłączony do zbiornika ciekłego azotu (LN2). W ciągu 50 minut utworzono solidną lodową zaporę blokującą przepływ z zasobnika, umożliwiając tym samym wycięcie i wymianę odcinka rury. Po naprawie, zapora lo­dowa została rozmrożona w sposób naturalny, a instalacja ponownie zaczęła działać.

art 4 7 art 4 8

 

Miej „oko” na kluczowe spoiny

Zabezpieczanie grani poduszką gazową jest czynnością wiążącą się z usuwaniem tlenu z sąsiedztwa spoiny przed, podczas i po spawaniu metali, takich jak stal nierdzewna, tytan, cyrkon i stopy niklu. Bez zabezpieczenia grani po­duszką gazową spoina będzie utleniona i przebarwiona, co może prowadzić do utraty odporności na korozję i niedo­skonałości metalurgicznych.

Do dokładnego odczytania poziomu pozostałości tlenu wewnątrz rury, komory spawalniczej lub obudowy podczas zabezpieczania grani poduszką gazową, firma Rywal-RHC oferuje w Polsce szeroką gamę mierników Weld Purge Monitors, pasujących do każdego rozwiązania i na każdą kieszeń. Rozwiązanie PurgEye® Desk, jest idealne do sto­sowania w przypadku komór i obudów spawalniczych, z or­bitalnymi urządzeniami spawalniczymi lub innymi automa­tycznymi systemami spawania. 

Firma Rywal-RHC zapewnia: „PurgEye® Desk zastępu­je starsze rozwiązanie PurgEye® 500, wprowadzając nowe funkcje. Jedną z największych nowości jest rewolucyjny PurgeNet™, pozwalający na połączenie kilku osprzętów i kontrolowanie procesu spawania poprzez miernik Weld Purge Monitor® w zależności od poziomu wykrytego tlenu”. PurgeNet™ może kontrolować różne urządzenia spa­walnicze zarówno orbitalne, jak i inne automaty, włączając i wyłączając je, w zależności od poziomu tlenu. PurgeNet™ łączy się także z innym osprzętem biorącym udział w zabezpieczaniu grani poduszką gazową, np. z urządze­niem alarmowym, które uaktywnia się podczas spawania w przypadkach narastania lub spadku poziomu tlenu”.

Natychmiastowe i efektywne blokady rur dzięki niskoprofilowym zatyczkom

Istnieje wiele wymagań dotyczących sposobu zatykania i blokowania rur w poszczególnych branżach, takich jak przemysł nafty i gazu, budownictwo, instalacje sanitarne, przemysł stoczniowy, energetyczny, górnictwo itp. Bloka­dy stosowane są podczas prac naprawczych, testów szczel­ności, operacji zabezpieczania grani poduszką gazową i po­wstrzymywania zanieczysz­czeń przed wniknięciem do wnętrza rur. Zanieczyszczenia są jednym z głównych proble­mów podczas operacji łącze­nia rur.

Celem dopasowania rozwiązań do wszystkich zastoso­wań na rynku dostępna jest szeroka gama mechanicznych i nadmuchiwanych przegród oraz zatyczek (Pipestoppers®). Niskoprofilową zatyczkę (Low Profile Stopper) można sto­sować tam, gdzie niewystarczająca długość rury uniemożli­wia wykorzystanie zatyczek typu cylindrycznego lub kuli­stego.

Firma Rywal-RHC zapewnia: „Niskoprofilową zatyczka może zostać umieszczona na zakończeniu rury, znajdują­cym się bezpośrednio na zgięciu lub wewnątrz odlewanego kołnierza. Inne zastosowania obejmują zablokowanie koń­ców rury w celu utrzymania wewnątrz gazów lub do po­wstrzymania zanieczyszczeń i szkodników. Niskoprofilowe zatyczki zastosowane pionowo podczas prac przy turbinie parowej w elektrowni jądrowej powstrzymywały wpadanie odprysków i wiórów oraz narzędzi do wnętrza rurociągu, co pozwalało na unikanie niebezpiecznych zdarzeń, a także na odzyskiwanie upuszczonych przedmiotów”.

Wyprodukowane z twardej, wytrzymałej tkaniny, dostęp­ne w rozmiarach od 6 do 88"(150-235 mm) zapewniają do­skonałą przyczepność wewnątrz rury, dzięki skutecznemu szczelnemu mocowaniu.

Każda niskoprofilowa zatyczka wypo­sażona jest w standardowy zawór Schra- dera połączony z przewodem o długości 1,2 m i jest łatwo nadmuchiwalna przy pomocy pompki nożnej lub sprężarki.

art 4 5 art 4 6

 

Ponadto zatyczka jest odporna na wysoką temperaturę - do 90° C (194° F).

Oferowane są następujące rodzaje zatyczek:

  • Cylidryczne lub kuliste: stanowiące łatwy sposób na zatrzymanie przepływu gazu lub cieczy wewnątrz rur i przewodów. Dostępne o średnicy do 96" (2.440 mm). Zatyczki te mogą być również produkowane z powłoką odporną na temperaturę do 300° C (572° F).
  • Zatyczki PetroChem®: wyprodukowane z wysokiej jako­ści lateksu, służą do blokowania rur zawierających gazy węglowodorowe i ciecze.
  • Nadmuchiwane gumowe przegrody (Inflatable Rubber Plugs): szeroki zakres średnic, twardy i wytrzymały mate­riał, odporne na działanie węglowodorów i innych chemi­kaliów, do zastosowań wysokociśnieniowych, o długiej żywotności.

Mechaniczne zatyczki i przegrody oferowane przez fir­mę Rywal-RHC stosuje się do wykonywania instalacji prze­mysłowych i domowych, systemów odprowadzania wody oraz działań przybrzeżnych. Mogą być stosowane we wszyst­kich rodzajach rur i innych obiektów, w których znajdują się otwory do uszczelnienia lub zablokowania.

art 4 9 art 4 10

 

Firma Rywal-RHC dostarcza także systemy zamrażania rur, które wytwarzają lodowe zapory wewnątrz rur, aby zatrzymać przepływ cieczy, dzięki czemu konserwacja może być prze­prowadzona na zaworach itp. Technika ta pozwala uniknąć całkowitego opróżnienia medium z instalacji rurociągowej, co może oszczędzić spore koszty, jeżeli medium tym będzie pod­grzana woda lub drogie płyny petrochemiczne. Zamrażanie może odbywać się zdalnie, co jest doskonałym rozwiązaniem dla personelu pracującego w elektrowni jądrowej.

Produkty HUNTINGTON oferowane przez RYWAL-RHC można znaleźć na naszej stronie tutaj.

pdf iconArtykuł do pobrania

logo rywal rhc x13

RYWAL-RHC - oficjalny dystrybutor produktów Huntingdon Fusion Techniques HFT® w PolsceCzy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
magswitch.pl
Serwis poświęcony technice zamocowań za pomocą narzędzi magnetycznych firmy Magswitch.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się