Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

Rękawice na każdą okazję

szybka zewn 135px

 

 

 

 

 

Nowa odsłona rękawic ochronnych w naszej ofercie.

Więcej…

Filtracja powietrza a pandemia COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Pracuj bezpiecznie & Zachowaj dystans

cepro135px

Zachowaj bezpieczne warunki pracy podczas pandemii COVID-19

Więcej…

Nowe frezy z węglików spiekanych MOST

frezy most frezowanie rywal rhc

 

 

 

 

 

Poznaj nowe linie frezów z węglików spiekanych MOST

Więcej…

Prawidłowa konserwacja i kontrola systemu układu oddechowego

adflo 135px

 

 

 

 

 

Prawidłowa i regularna konserwacja systemu układu oddechowego 3MTM AdfloTM wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony, a także optymalizuje żywotność produktu oraz pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów wymiany. 

Więcej…

Promocje

Wybierz idealną tarczę dla siebie

nie zasypiaj na zime 135px

Zestawy promocyjne ściernic MOST ze specjalnym upominkiem

Więcej…

Oferta specjalna szlifierek Suhner

suhner promocja szlifierek akt 135px

Szlifierki proste, kątowe i taśmowe Suhner w specjalnej cenie

Więcej…

Promocja maty ergonomicznej Starting Line Runner

startting line info

 

 

 

 

 

Używając mat ergonomicznych poprawiasz wydajność i jakość pracy.

Więcej…

Okazje cenowe

Pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

logo destaco 135px

W okazjach cenowych pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

Więcej…

Prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH

wozek 135

W okazjach cenowych prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH z przewodem masowym do spawania TIG AC/DC (stal i aluminium) oraz elektrodą otuloną MMA. Zalecany uchwyt: TIG aLTG2600 UD 4m (56 04 002630).

Więcej…

Wózek narzędziowy Bahco

wozek 135

W okazjach cenowych wózek narzędziowy Bahco z 215 narzędziami klasy Premium

Więcej…

MOST Pontig 1880HF

ponte

W okazjach cenowych urządzenie inwertorowe do spawania metodą TIG DC (HF) i elektrodą otuloną (MMA) MOST Pontig 1880HF z przewodem masowym i elektrodowym.

Więcej…

Neutrix WAG 40 SW

wag 40 sw most 135px

W okazjach cenowych ostrzałka do elektrod wolframowych z podstawką Neutrix WAG 40 SW

Więcej…

Vademecum

Filtracja powietrza w czasie pandemii COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Bezpieczeństwo bez kompromisów – zewnętrzne szybki ochronne

szybka zewn 135px

Badania prowadzone wśród spawaczy pokazują potrzebę pewnej ochrony przed promieniowaniem, a jednocześnie coraz lepszej widoczności miejsca spawania, wyższego komfortu użytkowania oraz wysokiej ochrony przed rozbryzgami stopionego metalu i iskrami przy szlifowaniu. Przyłbice spawalnicze 3MTM SpeedglasTM z automatycznymi filtrami spawalniczymi (ADF) zdecydowanie przybliżają komfort spawania do oczekiwań. Zostały zaprojektowane tak, by ograniczać zmęczenie oczu przy przełączaniu ze stanu zaciemnionego na rozjaśniony. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu bezproblemowego użytkowania przy utrzymaniu stałego poziomu ochrony konieczne jest zachowanie nienagannego stanu technicznego przyłbicy.

Więcej…

Case study wdrożenia REJS MOST

rejs info akt 135

 

 

 

 

 

Jakie efekty przyniosło wprowadzenie monitoringu spawalniczego REJS MOST w ZMW Metal - Sytem Sp. z o.o.?

Więcej…

Bezpieczne spawanie aluminium

aluminium welding 2 135px

Przez ostatnie lata widzimy zauważalną zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy cały czas rośnie świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą proces spawania.

Więcej…

Do 60% oszczędności gazu podczas spawania

ewr 135x vademecum

Prąd spawania nie jest wartością stałą i może ulegać znacznym wahaniom podczas spawania. Bez systemu zarządzania gazem często nie jest możliwe uzyskanie optymalnego przepływu gazu w celu osiągnięcia dostatecznej osłony gazowej i często pojawiają się niepotrzebne straty. System Zarządzania Gazem Osłonowym (EWR od ang. Electronic Welding Regulator) to system, który w dużym stopniu pomaga kontrolować zużycie gazu. EWR 2 został wyposażony w układ pomiarowy dla optymalnej kontroli przepływu gazu. Aby zrealizować funkcję zamkniętej pętli regulacji sterowania przepływem gazu, funkcja impulsowania została pominięta, co przyniosło wymierne korzyści. Zastosowanie regulatora EWR 2 pozwoli zaoszczędzić nawet do 60% gazu osłonowego.

Więcej…

Urządzenia ciśnieniowe są obiektami specjalnego przeznaczenia, dlatego wymagania stawiane ich wytwórcom są bardzo wysokie. Aby spełnić te wymagania, muszą oni posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające możliwości produkcyjne oraz muszą zatrudniać odpowiedni, wysokowykwalifikowany personel projektowy, produkcyjny, kontrolny i badawczy – także certyfikowany i/lub z odpowiednimi świadectwami.

  • Marian Szubryt - TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
  • Paweł Kaczmarek - TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

 

1. Wprowadzenie

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń ciśnieniowych oraz osób będących w ich pobliżu, wszystkie wyżej wymienione kwalifikacje mogą być nadawane wyłącznie przez: jednostki notyfikowane, uznane organizacje strony trzeciej lub inspektoraty ds. użytkowników (w ograniczonym zakresie). Jednostki te, nazywane również ogólnie wg PN-CR 12952-17 [1] – Responsible Authorities (RA), mogą także brać bezpośredni udział w nadzorach nad wykonaniem, a następnie w odbiorach gotowych konstrukcji ciśnieniowych. Zakres prac jednostek jest uzależniony od wyboru procedury oceny zgodności dokonywanej przez wytwórcę według Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE (Tab. 1 wg [2, 3]). W przypadku, gdy jedna jednostka RA pełni wiele funkcji podczas budowy urządzenia ciśnieniowego, to bezsprzecznym pozostaje fakt, że jej rzeczoznawcy muszą gwarantować inwestorowi najwyższy stopień rzetelności zawodowej i kompetencji technicznych oraz bezstronność swoich działań.

W dalszej części referatu przedstawiono zakres prac, w których Rzeczoznawcy TÜV NORD Polska najczęściej biorą udział, a jedynym priorytetem ich postępowania jest działanie według jasno określonych przepisów oraz według najlepszej, wciąż aktualizowanej wiedzy technicznej.

 

Tablica 1. Wybór procedury oceny zgodności w zależności od kategorii urządzenia ciśnieniowego.

 

Kategoria urządzenia ciśnieniowego Brak systemu zapewnienia jakości System zapewnienia jakości zgodny z dyrektywą 97/23/EC
Produkcja seryjna Produkcja jednostkowa Produkcja seryjna Produkcja jednostkowa
I A - wewnętrzna kontrola produkcji
 II A1 – wewnętrzna kontrola produkcji z monitorowaniem oceny końcowej  D1 – zapewnienie jakości produkcji
 E1 – zapewnienie jakości produktu
 III  B+C1 (badanie typu + zgodność z typem)  B1+F (badanie projektu + weryfikacja produktu)  B+E (badanie typu + zapewnienie jakości produktu)  H – pełne zapewnienie jakości
 B1+D (badanie projektu + zapewnienie jakości produkcji)
 IV  B+F (badanie typu + weryfikacja produktu)  G – jednostkowa weryfikacja  B+D (badanie typu + zapewnienie jakości produkcji)  H1 – pełne zapewnienie jakości z kontrolą projektu oraz specjalny nadzór oceny końcowej

 

 

 

 

 

następna strona >

2. Przygotowanie produkcji

 

 

Proces budowy urządzenia ciśnieniowego rozpoczyna się od znalezienia przez inwestora głównego wykonawcy, który może z kolei podzlecać pewne prace innym wytwórcom. Każdy z nich odpowiada za jakość swojego produktu. Bardzo ważne jest to, aby inwestor (lub główny wykonawca) znalazł takich producentów, którzy będą spełniać od początku wszystkie lub prawie wszystkie wymagania pozwalające zapewnić jakość produktu [4].

Po zatwierdzeniu listy producentów biorących udział w wytworzeniu zamówionej przez inwestora konstrukcji, w każdej z tych firm powinno odbyć się spotkanie otwierające produkcję, które nazywane jest popularnie „kick-off meeting-iem”. Spotkanie to pełni bardzo ważną rolę, ponieważ podczas niego są jeszcze raz sprawdzane wszystkie niezbędne kwalifikacje wytwórcy oraz dokumentacja, według której będzie wykonywane urządzenie ciśnieniowe.

 

Do najczęściej sprawdzanych kwalifikacji i kompetencji, które każdy zakład wytwarzający konstrukcje ciśnieniowe powinien mieć, należą:

- system jakości wg EN ISO 9001 [5],

- system jakości wg EN 3834-2 [6],

- umowa dotycząca przestemplowania materiałów,

- kwalifikowane technologie spawania,

- kwalifikowany personel prac spawalniczych,

- kwalifikowany personel badań nieniszczących,

- kwalifikowane procedury prefabrykacji elementów ciśnieniowych (np. technologie gięcia),

- certyfikat SCC (Safety Checklist for Contractors), który jest coraz częściej wymagany przez inwestorów, a który informuje, że niebezpieczna praca jest wykonywana przez kompetentną organizację z przeszkolonymi pracownikami, z profesjonalnym systemem zarządzania bezpieczeństwem i poważnym podejściem do spraw BHP.

 

Dokumenty, których aktualność jest sprawdzana podczas „kick-off meeting”, to:

- dokumenty dostaw materiałów,

- plan produkcji,

- plan kontroli,

- specyfikacje techniczne zleceniodawcy (np. przepisy wewnętrzne lub normy).

 

Harmonogram spotkania otwierającego bywa różny i jest zależny od charakteru produkcji przewidzianej w danych zakładzie. Zaleca się jednak, aby zostały omówione takie zagadnienia, jak:

- potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz zakres prac do wykonania,

- podwykonawcy,

- wyjątki i/lub rozbieżności dotyczące projektu, materiałów, produkcji, badań i nadzoru,

- normy i przepisy, które będą stosowane,

- stan techniczny projektu,

- stan materiałów,

- plan produkcji,

- zadania dla jednostki notyfikowanej i jednostki prowadzącej nadzór,

- potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (certyfikaty i świadectwa),

- specyfikacja techniczna, plan kontroli, procedury specjalne (np. spawania, gięcia, itp.)

- BHP i ochrona środowiska,

- zgłaszanie odbiorów końcowych,

- dokumentacja kontroli jakości,

- ochrona korozyjna,

- znakowanie,

- przygotowanie do wysyłki.

 

W trakcie lub po zakończeniu omawiania powyższych spraw powinna odbyć się również techniczna wizyta na warsztacie produkcyjnym wytwórcy tak, aby potwierdzić, czy posiadane certyfikaty i świadectwa są zgodne ze stanem faktycznym (na przykładzie bieżącej produkcji).

 

Po pozytywnym zakończeniu spotkania otwierającego wytwórca może przystąpić do produkcji zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami i planem produkcji. W tym momencie bardzo istotne jest to, aby od samego początku produkcji urządzenia podjąć właściwy nadzór nad jego wytwarzaniem. Rolą personelu zatrudnionego do pełnienia nadzoru budowy konstrukcji jest nie dopuścić do błędów systematycznych, a rolą personelu odbiorowego jest, aby ewentualne błędy, które mimo wszystko zostały przeoczone, wychwycić i po naprawie dopuścić konstrukcję do eksploatacji.

 

 

 

3. Nadzór nad budową urządzeń ciśnieniowych

 

Jak wspomniano powyżej, pierwsze tygodnie produkcji są najważniejsze i w tym właśnie czasie mogą być popełnione przez personel wytwórcy najpoważniejsze błędy, do których, co najgorsze, personel będzie się łatwo przyzwyczajał. Pełnienie nadzoru przez TÜV NORD Polska ma na celu znalezienie wspólnie z wytwórcą lub przedstawicielem klienta tych uchybień, wyeliminowanie ich i wprowadzenie wszelkich działań korygujących.

Z doświadczenia autorów wynika, że nie musi to być wcale takie proste. Personel wytwórcy ma niestety swoje przyzwyczajenia i mimo nawet wielokrotnego zwracania uwagi pewne błędy systematyczne będą się w dalszym ciągu, od czasu do czasu, pojawiać.

Podczas pełnienia nadzoru nad wykonywaniem konstrukcji ciśnieniowych (np. rurociągów pary świeżej i przegrzanej), szczególną uwagę należy zwracać na cztery podstawowe fazy produkcji, tj.:

- wymagania wstępne,

- materiały,

- prefabrykacja,

- badania nieniszczące.

 

 

3.1. Wymagania wstępne

 

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień i wynikających z nich niezgodności lub wad konstrukcji, do początkowych zadań rzeczoznawców należy sprawdzenie (kolejny już raz), czy:

- producent posiada wszelkie dopuszczenia jakościowe (system zarządzania jakością),

- są zatwierdzone rysunki, według których będzie wytwarzane urządzenie,

- wytwórca ma wszelkie niezbędne kwalifikacje dotyczące procesów, które będą stosowane w prefabrykacji (np. spawania, gięcia, obróbki cieplnej, itp.),

- personel NDT i spawalniczy, operatorzy obróbki cieplnej oraz kontrolerzy odpowiedzialni za przestemplowanie materiałów, mają odpowiednie i aktualne uprawnienia.

Ciągłość produkcji i jakość wytwarzanych urządzeń zależy przede wszystkim od szybkości reakcji na popełniony błąd. Producent przyzwyczajony do „swoich ludzi” może nie zwrócić uwagi na to, że błędy są popełniane. Natomiast „osoba z zewnątrz”, taka jak rzeczoznawca, większość nieukrywanych specjalnie niedociągnięć zauważa i na tyle szybko może poinformować kontrolę jakości wytwórcy, aby nie dopuścić do wystąpienia błędów systematycznych.

 

 

3.2. Materiały

 

Przykładem błędu systematycznego może być to, że kompetentny personel wytwórcy  nie oznacza we właściwy sposób materiałów stosowanych w produkcji swoimi indywidualnymi stemplami (rys. 1). Taka niezgodność jest poważnym odstępstwem od głównej zasady towarzyszącej budowie urządzeń ciśnieniowych, a mianowicie całkowitej i ciągłej identyfikowalności materiałów podstawowych. Niedotrzymanie reżimu identyfikowalności materiałów może spowodować, że materiał o niższej żarowytrzymałości i żaroodporności niż wymagane zostanie użyty w nieodpowiednim miejscu konstrukcji. Wyższa temperatura i ciśnienie pracy plus nieodpowiednio zastosowany materiał doprowadzi do szybkiej degradacji materiału stwarzając olbrzymie niebezpieczeństwo wystąpienia awarii.

Do głównych czynności związanych z nadzorem nad materiałami stosowanymi w produkcji zaliczyć można:

- sprawdzenie zgodności atestów z materiałami dostarczonymi do produkcji – dotyczy to także materiałów dodatkowych do spawania, a w szczególności elektrod otulonych i topników do spawania łukiem krytym, a także drutów do spawania TIG i GMA

- kontrolę jakości materiałów w stanie dostawy, identyfikację oznaczeń i ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu,

- kontrolę jakości cięcia i obróbki mechanicznej po cięciu,

- kontrolę przestemplowania materiałów po cięciu ze szczególnym uwzględnieniem, czy dany materiał jest ze świadectwem odbioru 3.1, czy 3.2.

W przypadku, gdy na materiał stosowany w produkcji zostało wystawione świadectwo odbioru 3.2, wytwórca musi pamiętać o tym, że w takim przypadku tylko upoważniona jednostka RA może dokonać przestemplowania tego materiału. Jeśli producent wykona przestemplowanie „na własną rękę”, traci wówczas prawo do stosowania danego materiału wynikające ze świadectwa 3.2. Można powiedzieć, że materiał traci swoją rangę i „spada” do klasy niższej, czyli do materiałów posiadających „tylko” świadectwo odbioru 3.1.

 

 

 

 

 

Rys. 1. Nawet niestopowy gatunek materiału stosowany w urządzeniu ciśnieniowym musi być poprawnie oznakowany – na zdjęciu z lewej niewidoczny stempel osoby odpowiedzialnej za przeniesienie oznaczeń. Zdjęcie z prawej – poprawne oznaczenie materiału.

 

Ciągłe dążenie do podnoszenia sprawności bloków energetycznych, a przez to podnoszenie parametrów pracy urządzeń ciśnieniowych sprawia, że w najbliższym czasie trzeba będzie rozpocząć stosowanie najbardziej zaawansowanych materiałów tj. stale austenityczne oraz stopy niklu. Praca z tymi materiałami będzie wymagała szczególnych warunków produkcyjnych i magazynowych, a w związku z tym i nadzór nad tymi materiałami i ich prefabrykacją będzie musiał być powierzony kompetentnym fachowcom, którzy już teraz muszą rozpocząć przygotowania do pełnienia tych zadań. Umiejętne składowanie i postępowania ze stalami austenitycznymi i stopami na bazie niklu będą miały decydujące znaczenie podczas budowy urządzeń ciśnieniowych z tych materiałów (rys. 2). W przeciwnym wypadku materiały te będą stwarzały tylko problemy!

 

 

Rys. 2. Niedopuszczalny sposób składowania i transportu rurek ze stali TP347HFG przeznaczonych na wężownice – bezpośredni kontakt ze stalą niestopową.

 

 

3.3. Prefabrykacja

 

Przetwarzanie materiałów dostarczonych do produkcji jest najczęściej związane z zastosowaniem następujących operacji technologicznych:

- gięcie,

- spawanie,

- obróbka cieplna,

- obróbka skrawaniem.

Każdy z wyżej wymienionych procesów musi być starannie prowadzony i dokumentowany przez wytwórcę. Nadzór nad tymi etapami wytwarzania jest związany przede wszystkim ze szczegółowym poznaniem zaleceń technicznych i norm, według których konstrukcja będzie wytwarzana i ścisłym ich egzekwowaniem podczas produkcji. Do najczęstszych zadań nadzoru należy:

 

I. Podczas gięcia (rys. 3):

- sprawdzenie wyników badań łuku próbnego (jeśli wymagane),

- kontrola parametrów gięcia (temperatura, prędkość, chłodzenie) oraz porównanie ich z instrukcją wytwórcy,

- kontrola wymiarów łuku po gięciu (promień i kąt gięcia, grubości ścianek po zewnętrznej i wewnętrznej stronie łuku oraz, jeśli wymagane, w innych strefach, pomiary owalizacji),

- pomiary twardości potwierdzające odpowiednie własności materiału (kolana) po gięciu i obróbce cieplnej (jeśli wymagana).

 

 

 

Rys. 3. Proces gięcia indukcyjnego (na gorąco) rury ze stali gatunku P91.

 

 

II. Przed, w trakcie i po spawaniu:

- sprawdzenie wyników badań złącza próbnego (jeśli wymagane),

- kontrola przygotowania i wymiarów ukosowania brzegów elementów przeznaczonych do spawania w warsztacie i na montażu,

- kontrola sposobu przechowywania materiałów dodatkowych do spawania na stanowisku spawalniczym, w szczególności elektrod zasadowych,

- kontrola przygotowania i prowadzenia podgrzewania wstępnego przed spawaniem – dotyczy to również stosowania podgrzewania wstępnego podczas sczepiania elementów lub wykonywania tzw. spoin tymczasowych (rys. 4),

- kontrola sposobu prowadzenia procesu spawania z uwzględnieniem wymaganej maksymalnej temperatury międzyściegowej,

- sprawdzenie sposobu chłodzenia złącza po spawaniu.

 

 

 

Rys. 4. Przykłady zalecanego (z lewej) i nieodpowiedniego (z prawej) sposobu przygotowania do spawania złącza doczołowego ze stali P91 za pomocą elementów i spoin tymczasowych.

 

 

 

III. Podczas obróbki cieplnej (OC):
- sprawdzenie sposobu i miejsca mocowania termopar do elementów obrabianych cieplnie,
- sprawdzenie szerokości strefy grzania oraz ułożenia elementów grzewczych (rys. 5),
- sprawdzenie ułożenia elementów do OC w piecu (rys. 6),
- kontrola parametrów i przebiegu OC – wykresy,
- kontrola jakości wykonania OC przez pomiary twardości w materiale rodzimym (MR), strefie wpływu ciepła (SWC) i spoinie.
Rys. 5. Brak elementów grzewczych na całym obwodzie złącza lub ich niewłaściwy dobór.
Rys. 6. Rury przed i po OC w piecu – należy sprawdzić między innymi, czy elementy się nie stykają lub, co gorsze, nie leżą na sobie.
IV. Obróbka skrawaniem:
- sprawdzenie obecności ewentualnych pęknięć powierzchniowych po toczeniu, frezowaniu lub wierceniu (jeśli wymagane),
- kontrola głównych wymiarów,
- sprawdzenie chropowatości powierzchni (jeśli wymagane).
3.4. Badania nieniszczące
Ostatnim z głównych etapów produkcji są badania nieniszczące (NDT) wykonanych elementów. Badania te są wykonywane zazwyczaj na bieżąco w trakcie prefabrykacji, chyba że technologia wykonywania urządzenia ciśnieniowego nie pozwala na przerwanie prac. W takim przypadku NDT wykonuje się na końcu, gdy element jest już gotowy. Takie rozwiązanie stwarza jednak pewne niebezpieczeństwo tego, że w przypadku wykrycia niezgodności, zwłaszcza tych do usunięcia, trzeba będzie tę konstrukcję naprawić. Naprawa gotowego urządzenia to z kolei niebezpieczeństwo wzrostu stanu naprężeń, które mogą powodować odkształcenia bardziej wytężonych węzłów konstrukcyjnych.
W przypadku nadzoru nad NDT, rzeczoznawca sprawdza lub przeprowadza:
- przygotowanie powierzchni do badań poprzez szlifowanie zgrubne i dokładne (np. do pomiarów twardości, gdzie wymagane jest szlifowanie tarczą o średnicy ziarna nie mniejszej niż 120 μm),
- wykonanie pomiarów twardości metodą Vickersa (lub umożliwiającą bezpośrednią konwersję uzyskanych wyników na HV10) sprawdzonym urządzeniem przenośnym,
- badania wizualne, w szczególności wszystkich złączy spawanych,
- wyniki badań na obecność pęknięć powierzchniowych – rys. 7 (PT lub MT),
- wyniki badań UT oraz dokonać oceny radiogramów, a wyniki porównać z protokółami,
- grubości ścianek w miejscach wymaganych (np. na łukach po gięciu),
- wyniki analizy składu chemicznego spoin i MR wykonanej przenośnym urządzeniem – spektrometrem.

 

 

Rys. 7. Potwierdzenie poprawności wykonania badań PT jest zazwyczaj w zakresie nadzoru.

 

 

4. Odbiór końcowy urządzenia ciśnieniowego

 

Podczas odbioru końcowego urządzenia ciśnieniowego potwierdza się ostatecznie, czy wyrób przedstawiony do odbioru przez kontrolę jakości wytwórcy spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej i/lub normach. Najważniejszym testem sprawdzającym spełnienie tych wymagań jest próba wodna (próba ciśnieniowa) przeprowadzana przy ciśnieniu przewyższającym ciśnienie pracy konstrukcji. Ciśnienie próby PT jest ściśle określone w dyrektywie 97/23/WE i wynosi (w zależności od tego, która wartość jest wyższa):

gdzie: PS – maksymalne ciśnienie pracy urządzenia; Re 20 – granica plastyczności materiału w temperaturze +20oC; Re T - granica plastyczności materiału w maksymalnej temperaturze pracy.

 

Przed przystąpieniem do próby, należy przeprowadzić ocenę wstępną wszystkich elementów składowych urządzenia tak, aby zanim rozpocznie się próba wodna wykluczyć ewentualne niezgodności lub wady. W trakcie tych badań sprawdza się:

- wymiary konstrukcji, jej kompletność i geometrię,

- sposób oznaczenia materiałów i ich zgodność z dokumentacją,

- czystość elementów, zwłaszcza wewnętrzną rurociągów.

Po obciążeniu konstrukcji obliczonym ciśnieniem PT, po około 30 minutach następuje ocena wizualna całego urządzenia (rys. 8). Wszelkie ewentualne wycieki muszą zostać zidentyfikowane, a miejsca wycieków muszą być zaznaczone do naprawy. Przy wysokich parametrach próby dopuszcza się zredukowanie ciśnienia po 30 minutach do niższej wartości (lecz nie mniejszej niż ciśnienie robocze – wg EN 12952-6 [7]) i przeprowadzenie wówczas oceny wizualnej urządzenia (rys. 9).

 

 

 

Rys. 8. Po osiągnięciu założonego ciśnienia próby następuje ocena wizualna urządzenia.

 

(kliknij aby powiększyć)

 

Rys. 9.  Ze względów bezpieczeństwa ciśnienie próby można obniżyć podczas badań wizualnych.

 

Oprócz części technicznej odbioru, jest też część związana z przeglądem dokumentacji przygotowanej w trakcie całego procesu wytwarzania urządzenia ciśnieniowego. Rzeczoznawca (odbiorca) musi zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym na samym początku planem kontroli i badań dokonać oceny, czy wszystkie wymagane dla danego urządzenia testy zostały wykonane, a protokoły z nich potwierdzić swoim podpisem i pieczątką. Brak dokumentów musi być zauważony, a działania korygujące wytwórcy muszą spowodować, aby odpowiednie dokumenty zostały uzupełnione, oczywiście po wykonaniu wymaganych badań.

 

 

5. Wymagania jakościowe dotyczące wytwarzanych urządzeń ciśnieniowych

 

Zagwarantowanie odpowiedniej jakości wykonania urządzenia ciśnieniowego jest podstawowym zadaniem wytwórcy. W zasadniczym dokumencie określającym zgodność urządzenia ciśnieniowego z europejskimi wymaganiami, czyli w Dyrektywie 97/23/WE  (Załącznik I, punkt 7.2) pojawia się zapis, że w zależności od sposobu i rodzaju badań zależy stopień wykorzystania urządzenia w warunkach eksploatacji, i tak:

- dla urządzenia poddawanego badaniom niszczącym i nieniszczącym, które potwierdzają, że cała seria złączy nie wykazuje znacznych wad, przyjmuje się maksymalny współczynnik 1,

- dla urządzenia poddanego przypadkowym badaniom nieniszczącym przyjmuje się maksymalny współczynnik 0,85,

- dla urządzenia nie podlegającego badaniom nieniszczącym innym niż kontrola wzrokowa przyjmuje się maksymalny współczynnik 0,7.

Jak wynika z powyższego, im więcej badań i im wyższa jakość konstrukcji, tym możliwości jej wykorzystania w eksploatacji stają się pełniejsze. Brak bezpośrednich zapisów w dyrektywie dotyczących jakości jest natomiast w pełni uwzględniony we wszystkich normach zharmonizowanych oraz innych, które są z nimi powiązane. Dotyczą one wytwarzania, badań i oceny jakości zarówno połączeń spawanych, jak i wszelkich innych procesów prefabrykacji stosowanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych.

 

6. Podsumowanie

 

Podstawą do opracowania wielu wytycznych i przepisów technicznych oraz norm związanych z budową urządzeń ciśnieniowych było to, iż konstrukcje te pod działaniem ciśnienia większego niż 0,5 bara powyżej ciśnienia atmosferycznego (1013 hPa) stwarzają realne niebezpieczeństwo dla osób i mienia znajdującego się w pobliżu. Aby zapobiec  awariom należy w trakcie całego procesu wytwarzania konstrukcji, począwszy od ustaleń kontraktowych, a kończąc na uruchomieniu urządzenia, przestrzegać zasad opisanych w zaleceniach i normach, ale przede wszystkim należy prowadzić ciągły monitoring – kontrolę prac prowadzonych na każdym etapie powstawania konstrukcji tak, jak to zostało opisane w niniejszym artykule.

Aby sprostać wszystkim zadaniom, rzeczoznawcy muszą posiadać ugruntowaną i szeroką wiedzę z wielu dziedzin techniki. Wiedza ta odpowiednio ukierunkowana służy temu, aby nie dopuścić do użytkowania urządzeń niespełniających wymagań. Wiedza ta musi również być przekazywana nie tylko współpracownikom, ale też Kolegom z produkcji w zakładach wytwórców, gdyż tylko ciągły proces własnego doskonalenia się może nam wszystkim pomóc w przygotowaniu się do coraz poważniejszych zadań związanych z budowami bloków energetycznych i innych urządzeń pracujących na przykład przy parametrach ultra-super nadkrytycznych.

 

 

7. Literatura

 

[1] PN-CR 12952-17: Kotły wodnorurowe. Część 17: Wskazówki dotyczące wyboru organizacji badawczo-certyfikujących.

[2] K. Meka: Dyrektywa 97/23/EG o urządzeniach ciśnieniowych – zasadnicze wymagania bezpieczeństwa w państwach Unii Europejskiej. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 1/2003.

[3] Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.

[4] Szubryt M., Kaczmarek P. „Znaczenie nadzoru i odbioru końcowego w procesie wytwarzania spawanych konstrukcji urządzeń ciśnieniowych - zalecenia i przykłady”. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5/2009.

[5] EN ISO 9001: System zarządzania jakością. Wymagania.

[6] EN 3834-2: Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.

[7] EN 12952-6: Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 6: Badania podczas wytwarzania. Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów.

 

 

 

Czy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Podziel się z innymi!

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
elkrem.com.pl
Materiały i urządzenia do napawania i regeneracji. Układy plastyfikujące oraz obróbka CNC.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się