Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

Rękawice na każdą okazję

szybka zewn 135px

 

 

 

 

 

Nowa odsłona rękawic ochronnych w naszej ofercie.

Więcej…

Filtracja powietrza a pandemia COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Pracuj bezpiecznie & Zachowaj dystans

cepro135px

Zachowaj bezpieczne warunki pracy podczas pandemii COVID-19

Więcej…

Nowe frezy z węglików spiekanych MOST

frezy most frezowanie rywal rhc

 

 

 

 

 

Poznaj nowe linie frezów z węglików spiekanych MOST

Więcej…

Prawidłowa konserwacja i kontrola systemu układu oddechowego

adflo 135px

 

 

 

 

 

Prawidłowa i regularna konserwacja systemu układu oddechowego 3MTM AdfloTM wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony, a także optymalizuje żywotność produktu oraz pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów wymiany. 

Więcej…

Promocje

Wybierz idealną tarczę dla siebie

nie zasypiaj na zime 135px

Zestawy promocyjne ściernic MOST ze specjalnym upominkiem

Więcej…

Oferta specjalna szlifierek Suhner

suhner promocja szlifierek akt 135px

Szlifierki proste, kątowe i taśmowe Suhner w specjalnej cenie

Więcej…

Promocja maty ergonomicznej Starting Line Runner

startting line info

 

 

 

 

 

Używając mat ergonomicznych poprawiasz wydajność i jakość pracy.

Więcej…

Okazje cenowe

Pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

logo destaco 135px

W okazjach cenowych pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

Więcej…

Prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH

wozek 135

W okazjach cenowych prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH z przewodem masowym do spawania TIG AC/DC (stal i aluminium) oraz elektrodą otuloną MMA. Zalecany uchwyt: TIG aLTG2600 UD 4m (56 04 002630).

Więcej…

Wózek narzędziowy Bahco

wozek 135

W okazjach cenowych wózek narzędziowy Bahco z 215 narzędziami klasy Premium

Więcej…

MOST Pontig 1880HF

ponte

W okazjach cenowych urządzenie inwertorowe do spawania metodą TIG DC (HF) i elektrodą otuloną (MMA) MOST Pontig 1880HF z przewodem masowym i elektrodowym.

Więcej…

Neutrix WAG 40 SW

wag 40 sw most 135px

W okazjach cenowych ostrzałka do elektrod wolframowych z podstawką Neutrix WAG 40 SW

Więcej…

Vademecum

Filtracja powietrza w czasie pandemii COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Bezpieczeństwo bez kompromisów – zewnętrzne szybki ochronne

szybka zewn 135px

Badania prowadzone wśród spawaczy pokazują potrzebę pewnej ochrony przed promieniowaniem, a jednocześnie coraz lepszej widoczności miejsca spawania, wyższego komfortu użytkowania oraz wysokiej ochrony przed rozbryzgami stopionego metalu i iskrami przy szlifowaniu. Przyłbice spawalnicze 3MTM SpeedglasTM z automatycznymi filtrami spawalniczymi (ADF) zdecydowanie przybliżają komfort spawania do oczekiwań. Zostały zaprojektowane tak, by ograniczać zmęczenie oczu przy przełączaniu ze stanu zaciemnionego na rozjaśniony. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu bezproblemowego użytkowania przy utrzymaniu stałego poziomu ochrony konieczne jest zachowanie nienagannego stanu technicznego przyłbicy.

Więcej…

Case study wdrożenia REJS MOST

rejs info akt 135

 

 

 

 

 

Jakie efekty przyniosło wprowadzenie monitoringu spawalniczego REJS MOST w ZMW Metal - Sytem Sp. z o.o.?

Więcej…

Bezpieczne spawanie aluminium

aluminium welding 2 135px

Przez ostatnie lata widzimy zauważalną zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy cały czas rośnie świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą proces spawania.

Więcej…

Do 60% oszczędności gazu podczas spawania

ewr 135x vademecum

Prąd spawania nie jest wartością stałą i może ulegać znacznym wahaniom podczas spawania. Bez systemu zarządzania gazem często nie jest możliwe uzyskanie optymalnego przepływu gazu w celu osiągnięcia dostatecznej osłony gazowej i często pojawiają się niepotrzebne straty. System Zarządzania Gazem Osłonowym (EWR od ang. Electronic Welding Regulator) to system, który w dużym stopniu pomaga kontrolować zużycie gazu. EWR 2 został wyposażony w układ pomiarowy dla optymalnej kontroli przepływu gazu. Aby zrealizować funkcję zamkniętej pętli regulacji sterowania przepływem gazu, funkcja impulsowania została pominięta, co przyniosło wymierne korzyści. Zastosowanie regulatora EWR 2 pozwoli zaoszczędzić nawet do 60% gazu osłonowego.

Więcej…

rywal logo icon

Wysokie wymagania nowoczesnego wytwarzania wyrobów i konstrukcji spawanych wymuszają coraz większą wydajność oraz wyższą jakość złączy spawanych. Aby temu sprostać, opracowywane są coraz nowsze i udoskonalane są uznane wcześniej rozwiązania dotyczące metod spawania. Proces ten prowadzi do ciągłego rozwoju urządzeń i dodatkowych materiałów spawalniczych, umożliwiających uzyskiwanie wysokiej jakości i powtarzalności produkcji, możliwość spawania materiałów nowych oraz do tej pory uważanych za niespawalne, a także mogących istotnie wpływać na obniżenie kosztów wytwarzania.

Prace podjęte w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej miały na celu dotarcie do wiarygodnych danych związanych ze sprzedażą materiałów i urządzeń spawalniczych. Miało to na celu uzyskanie informacji o udziale w rynku nowoczesnych inwertorowych spawalniczych źródeł zasilania łuku [2,3].

W odróżnieniu od krajów wysoko uprzemysłowionych, w których urządzenia spawalnicze objęte są statystyką krajową i dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących rynku tych urządzeń nie nastręcza większych trudności, w Polsce brak jest danych statystycznych obejmujących wielkość produkcji i strukturę sprzedaży krajowych urządzeń i materiałów spawalniczych. Oznacza to, że analiza rynku krajowego jest znacznie utrudniona. Dlatego cytowane w krajowej literaturze dane dotyczące tego zagadnienia mogą być niepełne. Informacje dotyczące urządzeń i materiałów spawalniczych zwykle czerpane są z analiz importu i eksportu objętych statystyką handlu zagranicznego oraz z kontaktów bezpośrednich z producentami krajowymi.
Badania panelowe objęły największą grupę hurtowni spawalniczych w Polsce - Rywal RHC, TPS Technika Spawalnicza Sp. z o.o., Technogaz Sp. z o.o. i Technik Sp. z o.o.  w latach od 1999 do 2008. Wg szacunków badana grupa hurtowni posiada ok. 30% udziału w polskim rynku spawalniczym. Biorąc pod uwagę, że oddziały ww. firm są rozlokowane równomiernie w całym kraju, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że uzyskane  dane odzwierciedlają stan rynku urządzeń spawalniczych w Polsce.

 

Stan sprzedaży urządzeń spawalniczych

 

Dane dotyczące sprzedaży urządzeń spawalniczych przedstawiono na rys 1. Dotyczą one ilościowej sprzedaży urządzeń w poszczególnych latach. Urządzenia spawalnicze podzielono na trzy grupy ze względu na metodę spawania: MIG oraz MAG półautomaty i automaty, urządzenia TIG i urządzenia do metody MMA. Z badań wynika, że w latach 1999-2007 nastąpił stały wzrost sprzedaży wszystkich urządzeń spawalniczych. Natomiast w roku 2008 odnotowano spadek sprzedaży urządzeń, głównie w II-giej połowie roku, co można wiązać z początkiem spowolnienia gospodarczego w tym czasie. Na przestrzeni dziewięciu lat tj. od roku 1999 do roku 2008 liczba sprzedanych urządzeń spawalniczych wzrosła o ok. 80%.

 

 

Rys.1. Procentowa ilość urządzeń spawalniczych sprzedanych w latach 1999-2008

 

 

 

   Największy wzrost sprzedaży odnotowano dla urządzeń do metody TIG, których w roku 1999 sprzedano kilkaset szt., natomiast kilka lat później, czyli w 2007 roku ich liczba wzrosła trzykrotnie (rys. 2). W przypadku urządzeń przeznaczonych do spawania metodami MIG oraz MAG występował systematyczny wzrost ich sprzedaży o kilkaset sztuk rocznie od roku 1999 aż do roku 2002. Przyrost ten został zahamowany już w roku 2003 i utrzymywał się na stałym poziomie aż do roku 2008. Zwarzywszy, że sprzedaż urządzeń do metod TIG oraz MMA systematycznie rośnie, udział procentowy urządzeń do metod MIG i MAG w rynku spadł z 58 % w roku 2002 aż do 43 % w roku 2008. Sprzedaż urządzeń MIG/MAG nie wzrasta z roku na rok w takim tempie jak to ma miejsce w przypadku źródeł TIG czy MMA, jednak stanowią one ciągle grupę urządzeń często kupowanych zarówno przez duże firmy jak i małe przedsiębiorstwa. Niewątpliwie jest to związane z zaletami zastosowania półautomatów i automatów spawalniczych. Należą do nich:

 • duża prędkość i wydajność spawania,
 • stosunkowo wysoka stabilność parametrów spawania.

 

    Sprzedaż urządzeń do metody MMA od 1999 do 2002 roku była na stałym poziomie.  W roku 2003 rozpoczął się systematyczny wzrost sprzedaży tych urządzeń do wartości grubo powyżej tysiąca szt. w roku 2008. Wzrost sprzedaży urządzeń do MMA można upatrywać w zainteresowaniu klientów urządzeniami nowoczesnymi inwertorowymi, które są bardzo lekkie małe i poręczne, a cena tych urządzeń z roku na rok maleje. Na podstawie przedstawionych informacji można zaryzykować stwierdzenie, iż w Polsce, w roku 2003 miał miejsce wyraźny wzrost sprzedaży urządzeń spawalniczych i trwał on do II-giej połowy 2008 roku, co jest odzwierciedleniem ogólnego ożywienia gospodarki polskiej w roku 2003. Druga połowa roku 2008 i cały 2009 był to czas ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego, które miało wyraźne odzwierciedlenie na rynku urządzeń i materiałów spawalniczych. Na rys. 2 przedstawiono zmiany w strukturze sprzedaży wybranych urządzeń spawalniczych w latach 1999-2008. Dla zobrazowania tendencji zmian przyjęto dane z roku 1999 jako 100%.

 

Rys.2. Zmiany w wielkości sprzedaży urządzeń spawalniczych w latach 1999-2008

 

   Udział urządzeń do spawania metodą TIG w całości sprzedanych urządzeń w latach 1999-2008 systematycznie wzrastał od ok. 10 % w 1999 roku do 20% w roku 2008 (rys. 1.). Przewiduje się, że urządzenia te będą cieszyć się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem użytkowników. Może to być spowodowane wzrostem wymagań jakościowych oraz wzrostem udziału w konstrukcjach i wyrobach spawanych materiałów nieżelaznych, stali stopowych i wysokostopowych. Zmiany te odbierane są jako wzrost poziomu technicznego krajowego spawalnictwa. Przedstawione tu wyniki badań własnych obejmujących wybraną grupę hurtowni spawalniczych są zgodne z danymi GUS (tabl.1.). Stan i struktura urządzeń spawalniczych stosowanych w firmach krajowych jest jednym z czynników charakteryzujących potencjał i stopień zaawansowania technicznego polskiego spawalnictwa. Jeśli potencjał ten mierzyć liczbą urządzeń zainstalowanych w przemyśle, to można zauważyć, że na przestrzeni lat 1997-2001 systematycznie się on obniżał. Prawdopodobnie było to wynikiem spadku produkcji konstrukcji spawanych w wyniku recesji gospodarczej, ale również jakościowego przewartościowania struktury stosowanych urządzeń. Przewartościowanie to polegało na wzroście udziału automatów i półautomatów w ogólnej liczbie stosowanych urządzeń. Tabela 1. pokazuje ilościowo urządzenia zainstalowane wyłącznie w przemyśle w wydziałach bezpośrednio produkcyjnych z pominięciem sfery drobnych usług czy też małych przedsiębiorstw produkcyjnych [2].

 

Tabela 1. Urządzenia spawalnicze zainstalowane w przemyśle w wydziałach bezpośrednio produkcyjnych (tyś. szt.) wg GUS [7]

Wyszczególnienie Lata
1997 1998 1999 2000 2001 2002
-2008
Urządzenia spawalnicze do metali 20,4 20,3 18 16,2 16,7 Brak danych
W tym automaty i półautomaty 10,8 10,7
9,1 8,9 10,1 Brak danych

 


Rys.3. Zmiany w wielkości sprzedaży urządzeń spawalniczych podzielonych na grupy w latach 1999-2008

 

Na rys. 3 przedstawiono procentowe zmiany w sprzedaży wszystkich urządzeń spawalniczych w latach 1999-2008, z podziałem na źródła iwertorowe oraz pozostałe (prostowniki oraz transformatory). Jak widać w okresie objętym analizą nastąpił prawie trzykrotny wzrost sprzedaży inwertorów przy wyraźnym spadku sprzedaży pozostałych rodzajów źródeł. W roku 2008 sprzedaż źródeł z wewnętrzną przemianą częstotliwości osiągnęła 61 %, źródła starsze konstrukcyjnie na dzień dzisiejszy są w mniejszości. Wzrost zainteresowania źródłami inwertorowymi można tłumaczyć ich kilkakrotnie mniejszą masą niż prostowników diodowych i tyrystorowych oraz zwiększonymi możliwościami sterowania i regulacji, co umożliwiło zastosowanie takich funkcji jak np. Arc Force, Hot Start i Anti Stic znacznie ułatwiających poprawne prowadzenie procesu spawania. Inwertory charakteryzują się też niższym poborem mocy z sieci zasilających, wynikającym z wysokiej wartości współczynnika mocy cos, zbliżonej do 1, świadczącym o ich wysokiej sprawności energetycznej.

 

 

 

Stan sprzedaży materiałów dodatkowych do spawania

 

    Sprzedaż materiałów dodatkowych do spawania, tj. drutów pełnych, drutów proszkowych i elektrod otulonych, zarówno z punktu widzenia jej wielkości jak i struktury, nie jest do końca zgodna ze strukturą sprzedaży urządzeń spawalniczych. Patrząc choćby na rok 2008, gdzie sprzedaż materiałów spawalniczych miała tendencję wzrostową, sprzedaż urządzeń spawalniczych w stosunku do sprzedaży z roku 2007 była niższa około 10%. Co świadczy o wyraźnie zmniejszonym zainteresowaniu nowymi inwestycjami i początku recesji w segmencie stalowym. Patrząc z innej strony, sprzedaż urządzeń (rys.1.) do spawania metodą MMA (udział w rynku w roku 2008 - 37 %) nie ma swojego odzwierciedlenia w większej ilości sprzedanych elektrod otulonych, które w roku 2008 stanowiły ok. 9 % sprzedaży w ujęciu masowym wszystkich materiałów spawalniczych (rys. 4). Odnotowywany wzrost sprzedaży w ostatnich latach źródeł do MMA w stosunku do zmniejszającej się ilości sprzedaży elektrod otulonych można wiązać z tym, że większość urządzeń transformatorowych oraz inwertorowych kupowana jest przez małe firmy tzn. rzemieślników oraz przez hobbystów, którzy spawają przysłowiowe konstrukcje niedozorowe. Natomiast z roku na rok wzrasta sprzedaż drutów spawalniczych i to zarówno drutów pełnych jak i proszkowych. Większość konstrukcji przemysłowych spawana jest metodami MIG i MAG, o stosunkowo wysokiej wydajności. Nie jest zaskoczeniem, że druty pełne mają aktualnie największy udział w sprzedaży materiałów spawalniczych. Z roku na rok zauważalny był duży wzrost sprzedaży tej grupy materiałów. Wzrost ten prawdopodobnie zostanie w przyszłości utrzymany. Należy też zauważyć, że stosowanie półautomatów spawalniczych pozwala na stosunkowo łatwą mechanizację lub automatyzację procesów spawalniczych. Z analizy rynku wynika, że ok. 11-14% sprzedaży drutów spawalniczych przypada na druty proszkowe, pozostałe to druty pełne do metod MIG i MAG oraz TIG. Na dobre wyniki sprzedaży drutów pełnych może mieć wpływ rosnące zainteresowanie źródłami do metody TIG. Tendencję wzrostu stopnia zmechanizowania i zautomatyzowania procesów spawalniczych obserwuje się również w krajach wysoko uprzemysłowionych.

 

 

 

Rys.4.Ilościowa procentowa sprzedaż materiałów dodatkowych do spawania w latach 1999-2007 r.

 

Struktura sprzedaży elektrod otulonych wygląda następująco, najwięcej bo aż 90% sprzedaży wszystkich elektrod stanowią elektrody do spawania stali węglowych. Około 6% stanowią elektrody do spawania stali wysokostopowych, a jedynie 4% pozostałe gatunki elektrod.

 

 

 

Podsumowanie

 

Podsumowując wyniki badań tendencji w sprzedaży urządzeń i materiałów spawalniczych, można stwierdzić, że w okresie objętym analizą:

 

 • nastąpił 80 % wzrost sprzedaży wszystkich źródeł spawalniczych,
 • nastąpił 3 krotny wzrost sprzedaży urządzeń do metody TIG,
 • sprzedaż urządzeń do spawania metodą MIG oraz MAG w ostatnich latach ustabilizowała się na stałym poziomie co do ilości sztuk i jest liczbowo największa w porównaniu do sprzedaży urządzeń przeznaczonych do innych metod spawania łukowego,
 • nastąpił istotny i systematyczny wzrost sprzedaży zasilaczy inwertorowych, przeznaczonych do spawania metodami TIG i MMA, natomiast w przypadku urządzeń MIG/MAG wzrost ten nie jest tak znaczący, ale wykazuje stałą tendencję w ostatnich pięciu latach,
 • systematycznie wzrasta ilość sprzedawanych drutów pełnych i proszkowych, natomiast maleje sprzedaż elektrod otulonych,
 • sprzedaż drutów proszkowych stanowi 11-14% całości sprzedawanych drutów spawalniczych.

Z analizy struktury sprzedaży materiałów spawalniczych wynika, że ograniczeniu w przemyśle ulegają ręczne procesy spawania, wzrasta natomiast zakres stosowania procesów zmechanizowanych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. Jest to konsekwencją opisanych zmian wzrostu wydajności spawania (stapiania), powtarzalności i jakości prac spawalniczych, co można traktować jako wskaźnik wzrostu poziomu technicznego krajowego spawalnictwa, który zgodnie z obecnymi prognozami powinien systematycznie wzrastać.

 

Autorzy artykułu pragną podziękować firmie Rywal RHC za nieocenioną pomoc w zakresie udostępnienia wiarygodnych informacji dotyczących rynku spawalniczego w Polsce.

 

Bibliografia:

 

 1. „Katalog Rywal-RHC", wydanie trzecie, Toruń 2008 r.
 2. Węglowski M., Chmielewski T.: „Analiza oraz tendencje rozwojowe rynku spawalniczego w Polsce", Spajanie nr. 3/2005.
 3. Węglowski M.: „Badania właściwości spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości", Rozprawa doktorska, Warszawa 2008 r.
 4. Kajzerek A. „10 lat RYWAL-izacji w spawalnictwie" Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 4/2002.
 5. Ulrich Dilthey „Stan i perspektywy rozwoju spawalnictwa w świecie - współpraca Niemiec z Polską" VII Nadzwyczajne Seminarium Spawalnicze, Warszawa, 29 marca 2001.
 6. Detlef von Hofe „Stan i kierunki rozwoju spawalnictwa w Niemczech" Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5/2003.
 7. Rocznik statystyczny z lat 1998 - 2008.

 

 

 

Czy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Podziel się z innymi!

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
elkrem.com.pl
Materiały i urządzenia do napawania i regeneracji. Układy plastyfikujące oraz obróbka CNC.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się