Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

Rękawice na każdą okazję

szybka zewn 135px

 

 

 

 

 

Nowa odsłona rękawic ochronnych w naszej ofercie.

Więcej…

Filtracja powietrza a pandemia COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Pracuj bezpiecznie & Zachowaj dystans

cepro135px

Zachowaj bezpieczne warunki pracy podczas pandemii COVID-19

Więcej…

Nowe frezy z węglików spiekanych MOST

frezy most frezowanie rywal rhc

 

 

 

 

 

Poznaj nowe linie frezów z węglików spiekanych MOST

Więcej…

Prawidłowa konserwacja i kontrola systemu układu oddechowego

adflo 135px

 

 

 

 

 

Prawidłowa i regularna konserwacja systemu układu oddechowego 3MTM AdfloTM wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony, a także optymalizuje żywotność produktu oraz pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów wymiany. 

Więcej…

Promocje

Wybierz idealną tarczę dla siebie

nie zasypiaj na zime 135px

Zestawy promocyjne ściernic MOST ze specjalnym upominkiem

Więcej…

Oferta specjalna szlifierek Suhner

suhner promocja szlifierek akt 135px

Szlifierki proste, kątowe i taśmowe Suhner w specjalnej cenie

Więcej…

Promocja maty ergonomicznej Starting Line Runner

startting line info

 

 

 

 

 

Używając mat ergonomicznych poprawiasz wydajność i jakość pracy.

Więcej…

Okazje cenowe

Prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH

wozek 135

W okazjach cenowych prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH z przewodem masowym do spawania TIG AC/DC (stal i aluminium) oraz elektrodą otuloną MMA. Zalecany uchwyt: TIG aLTG2600 UD 4m (56 04 002630).

Więcej…

Wózek narzędziowy Bahco

wozek 135

W okazjach cenowych wózek narzędziowy Bahco z 215 narzędziami klasy Premium

Więcej…

MOST Pontig 1880HF

ponte

W okazjach cenowych urządzenie inwertorowe do spawania metodą TIG DC (HF) i elektrodą otuloną (MMA) MOST Pontig 1880HF z przewodem masowym i elektrodowym.

Więcej…

Neutrix WAG 40 SW

wag 40 sw most 135px

W okazjach cenowych ostrzałka do elektrod wolframowych z podstawką Neutrix WAG 40 SW

Więcej…

Dysze do cięcia 60 A

91883927 215882486345753 1801878968404541440 n

W okazjach cenowych dysze do cięcia 60 A (zamiennik pasujący do uchwytów SL60 i SL100 Thermal Dynamics).

Więcej…

Vademecum

Filtracja powietrza w czasie pandemii COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Bezpieczeństwo bez kompromisów – zewnętrzne szybki ochronne

szybka zewn 135px

Badania prowadzone wśród spawaczy pokazują potrzebę pewnej ochrony przed promieniowaniem, a jednocześnie coraz lepszej widoczności miejsca spawania, wyższego komfortu użytkowania oraz wysokiej ochrony przed rozbryzgami stopionego metalu i iskrami przy szlifowaniu. Przyłbice spawalnicze 3MTM SpeedglasTM z automatycznymi filtrami spawalniczymi (ADF) zdecydowanie przybliżają komfort spawania do oczekiwań. Zostały zaprojektowane tak, by ograniczać zmęczenie oczu przy przełączaniu ze stanu zaciemnionego na rozjaśniony. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu bezproblemowego użytkowania przy utrzymaniu stałego poziomu ochrony konieczne jest zachowanie nienagannego stanu technicznego przyłbicy.

Więcej…

Case study wdrożenia REJS MOST

rejs info akt 135

 

 

 

 

 

Jakie efekty przyniosło wprowadzenie monitoringu spawalniczego REJS MOST w ZMW Metal - Sytem Sp. z o.o.?

Więcej…

Bezpieczne spawanie aluminium

aluminium welding 2 135px

Przez ostatnie lata widzimy zauważalną zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy cały czas rośnie świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą proces spawania.

Więcej…

Do 60% oszczędności gazu podczas spawania

ewr 135x vademecum

Prąd spawania nie jest wartością stałą i może ulegać znacznym wahaniom podczas spawania. Bez systemu zarządzania gazem często nie jest możliwe uzyskanie optymalnego przepływu gazu w celu osiągnięcia dostatecznej osłony gazowej i często pojawiają się niepotrzebne straty. System Zarządzania Gazem Osłonowym (EWR od ang. Electronic Welding Regulator) to system, który w dużym stopniu pomaga kontrolować zużycie gazu. EWR 2 został wyposażony w układ pomiarowy dla optymalnej kontroli przepływu gazu. Aby zrealizować funkcję zamkniętej pętli regulacji sterowania przepływem gazu, funkcja impulsowania została pominięta, co przyniosło wymierne korzyści. Zastosowanie regulatora EWR 2 pozwoli zaoszczędzić nawet do 60% gazu osłonowego.

Więcej…

Personel pracujący przy produkcji, gdzie wykorzystywane są techniki spawania, napawania, natryskiwania, jak i procesy im towarzyszące jak cięcie, szlifowanie jest szczególnie narażony na zagrożenia, jakie podczas tych prac występują. Prowadzone od wielu lat badania tych zagrożeń pokazały, że spawacze należą do czołowej grupy pracowników zapadających w szczególności na choroby dróg oddechowych. Do zagrożeń spotykanych na stanowiskach spawalniczych należą przede wszystkim: dymy i gazy spawalnicze powstające podczas topienia i parowania metalu w łuku, promieniowanie widzialne i niewidzialne łuku, ciepło topionych metali, hałas powstający zarówno podczas spawania, jak i szlifowania lub innych procesów przygotowawczych, pole elektromagnetyczne. Ocena zagrożeń, jakie powstają na stanowiskach pracy należy do pracodawcy. To pracodawca powinien zapoznać się z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas produkcji i jednocześnie powinien zapewnić wszelkie niezbędne środki, aby wyeliminować lub zminimalizować ich wpływ na pracowników. Zabieg ten nie powinien być tylko traktowany jako konieczność wymagana przez przepisy, lecz zapewnienie środków bezpieczeństwa naszym pracownikom powinno być potraktowane naszym zdrowym rozsądkiem, bowiem pracownik, który pracuje w komfortowych warunkach, ma zapewnione środki bezpieczeństwa, wygodne środki ochrony osobistej, które nie przeszkadzają mu w wykonywaniu powierzonych zadań, czuje się bezpiecznie, pracuje wydajniej, mniej choruje lub nie choruje w ogóle, a praca, choć w szkodliwych warunkach, sprawia mu przyjemność.

 

 

Ogólna charakterystyka zagrożeń spotykanych na stanowiskach pracy podczas spawania, procesów pokrewnych i pomocniczych

   Jak wspomniano wyżej do głównych zagrożeń powstających przy pracach spawalniczych oraz pracach przygotowawczych należą: dymy i gazy spawalnicze powstające podczas topienia i parowania metalu w łuku, które są przyczyną między innymi takich chorób jak: pylica płuc, astma, gruźlica, choroby układu krążenia i układu nerwowego, promieniowanie świetlne łuku powoduje zapalenia rogówki i spojówki, hałas powstający zarówno podczas spawania, cięcia (szczególnie cięcia mechanicznego oraz cięcia termicznego przecinarkami plazmowymi), jak i szlifowania lub innych procesów przygotowawczych oraz pole elektromagnetyczne.
   Do zagrożeń, na których chcielibyśmy skupić największą uwagę należą dymy spawalnicze. Dymy i gazy spawalnicze powstają na skutek topienia się materiału dodatkowego i podstawowego podczas spawania oraz topienia i wydmuchiwania materiału podczas cięcia. W związku z tym skład chemiczny dymu uzależniony jest od materiału, jakim spawamy, materiałów dodatkowych zastosowanych do spawania, powłok znajdujących się na powierzchni materiału spawanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaj materiałów dodatkowych, a konkretnie wybór metody spawania. Inna emisja dymów spawalniczych występuje podczas spawania drutem litym a inna (znacznie większa) przy spawaniu drutem proszkowym. Dodatkowo składniki dymu spawalniczego powstającego przy spawaniu drutami proszkowymi są bardziej szkodliwe niż przy spawaniu drutem litym. Wpływ na skład chemiczny dymów spawalniczych ma gaz osłonowy, jaki jest stosowany do spawania, a na ich ilość - jakość i rodzaj powłoki znajdującej się na powierzchni materiału. Składniki dymów spawalniczych przedstawia rysunek 1.

 

Rys. 1 Skład dymu spawalniczego

 

Ergonomia w ochronie przed dymem spawalniczym

   Obecne rozwiązania umożliwiają zastosowanie wielu systemów pozwalających skutecznie ochronić pracownika przed działaniem dymów spawalniczych. Przed wyborem konkretnego systemu powinniśmy zadać sobie pytania: Jaki system najmniej będzie obciążał pracownika? Jaki system nie spowoduje pogorszenia komfortu pracy pracowników, a tym samym nie zmniejszy wydajności? Odpowiedź na te pytania jest prosta. Najskuteczniejszy system to taki, który pracownicy będą stosować podczas wykonywania swoich obowiązków, czyli system ergonomiczny, pozwalający (najlepiej w 100%) zabezpieczyć pracowników przed działaniem szkodliwych czynników powstających w miejscu pracy, a jednocześnie system nie pogarszający komfortu i wydajności pracy, zapewniający także racjonalną ochronę środowiska.

   Opcji systemów wentylacyjnych zabezpieczających personel spawalniczy oraz pomocniczy jest bardzo wiele a to dlatego, że praca spawacza odbywa się w różnych warunkach.
   Wentylację miejscową na stałych i ruchomych stanowiskach spawalniczych możemy realizować za pomocą:

 

  • ramion odciągowych (odciągi niskociśnieniowe) umieszczonych na ścianie lub na urządzeniach mobilnych
  • specjalnych uchwytów spawalniczych (odciągi wysokociśnieniowe) podłączonych do urządzeń filtrowentylacyjnych
  • stołów spawalniczo-szlifierskich
  • przyłbic z wymuszonym przepływem powietrza

 

 

Wentylacja za pomocą ramion odciągowych 

   Wentylacja za pomocą ramion odciągowych należy do najpopularniejszych systemów odciągania dymów spawalniczych. System ten umożliwia zbieranie dymów spawalniczych bezpośrednio przy źródle ich powstawania. Dymy zbierane są za pomocą ssawy umieszczonej na końcu ramienia, po czym przetłaczane są poza spawalnię lub do urządzeń filtracyjnych.

 

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ramion odciągowych:

  • producent ramion powinien je wykonać tak, aby zapewnić łatwe manipulowanie nimi
  • materiał i konstrukcja rur przewodowych ramion powinna umożliwiać łatwe, okresowe czyszczenie
  • konstrukcja ssawy, za pomocą której dymy są zasysane powinna maksymalnie zbierać dymy spawalnicze znad miejsca spawania
  • z ramieniem powinien współpracować wentylator zapewniający w jak największym stopniu zasysanie dymów do instalacji wentylacyjnej

 

Przykład systemu z ramionami odciągowymi przedstawiony jest na poniższych rysunkach.

 

Rys. 2 Ramię odciągowe typu Flex 4 zamontowane na wysięgniku NEC 4 (zasięga ramienia do 8mb)
Rys. 3 Ramię odciągowe Flex 4 podłączone do filtra samoczyszczącego SFS
Rys. 4 Ramię odciągowe Flex 4 zamontowane na urządzeniu mobilnym MFE z filtrem elektrostatycznym

 

 

Wentylacja miejscowa za pomocą spawalniczych uchwytów odciągowych

   Najczęściej spotyka się urządzenia filtrowentylacyjne obsługujące jedno stanowisko spawalnicze, ale w ofercie producentów znajdziemy też jednostki umożliwiające jednoczesną pracę wielu uchwytów spawalniczych z odciągiem. Ograniczeniem jest tu najczęściej mały filtr, który pochłaniając duże ilości dymów o wysokiej temperaturze szybko zostałby zapchany lub uległby uszkodzeniu. Zaletą tego systemu jest to, iż nie ma możliwości jego nie stosowania. Uchwyt spawalniczy w tym systemie pełni dwie funkcje. Za pomocą uniwersalnego złącza podłączony jest do półautomatu spawalniczego oraz za pomocą elastycznej rury połączony jest z wysokociśnieniowym urządzeniem filtracyjnym. Podczas spawania dym spawalniczy zasysany jest poprzez otwory w dyszy, a następnie transportowany jest to filtra, gdzie pozostaje na wkładzie filtracyjnym.

 

Rys. 5 Uchwyt spawalniczy z odciągiem dymów
Rys. 6 Wysokociśnieniowe urządzenie filtrowentylacyjne PHV - Euromate

 

Wentylacja za pomocą stołów spawalniczo - szlifierskich

   System ten był kiedyś najczęściej stosowanym sposobem eliminacji dymów spawalniczych. Wadą tych systemów była zbyt duża powierzchnia pochłaniania dymu, przez co aby zapewnić optymalną wydajność konieczne było stosowanie dużych wentylatorów.
Obecnie stoły spawalnicze posiadają zmienioną konstrukcję, dzięki czemu powierzchnia odciągania została zmniejszona, a co za tym idzie możliwe było zastosowanie wentylatorów o mniejszej mocy.

 

Rys. 7 Stoły filtrowentylacyjne Euromate

 

 

   Ponadto zastosowanie stołów spawalniczych umożliwia wykorzystanie ich zarówno w procesie spawania, jak i we wcześniejszej lub późniejszej obróbce detalu. Stoły dodatkowo mogą być wyposażone w urządzenia filtrujące, dzięki którym dym spawalniczy zostaje oczyszczony, a powietrze może być przetłoczone na zewnątrz spawalni lub ponownie do niej zawrócone. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest skuteczne obniżenie kosztów spawania. Rozwiąznie takie jest praktycznie bezobsługowe dla spawacza. Jego rola ogranicza się jedynie do włączenia i wyłączenia wentylatora. Ograniczeniem jest tu jedynie powierzchnia stołu, która umożliwia spawanie i obrabianie detali o małych wymiarach.

 

Wentylacja za pomocą przyłbic z wymuszonym przepływem powietrza

   Przyłbice spawalnicze z wymuszonym przepływem powietrza są coraz częściej stosowane w ochronie spawaczy. Wadą tych systemów jest konieczność noszenia jednostki filtracyjno-napędowej przy pasie, co stanowi dodatkowy ciężar. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że przy zastosowaniu tego systemu spawacz jest chroniony praktycznie przez 100% czasu pracy, a to stanowi znowu jego zaletę.
Jednostka filtracyjna zasysa powietrze i tłoczy je do przestrzeni pomiędzy skorupą przyłbicy a twarzą spawacza. Dzięki temu w przestrzeni tej wytwarzane jest nadciśnienie, które zapobiega przedostawaniu się dymu do dróg oddechowych spawacza.

 

Rys. 8 Przyłbica spawalnicza MOST NewVision z filtrem automatycznym oraz jednostką filtrującą Clean Air

 

 

Wentylacja ogólna

 

   W celu zmniejszenia stężenia dymów spawalniczych w tle, na każdej hali produkcyjnej powinna znajdować się wentylacja ogólna. Wentylacja ta jest projektowana jako integralny element każdej nowej hali. Zapewnia ona najmniej kilkunastokrotną wymianę powietrza w hali w ciągu godziny. Niestety tradycyjne systemy wentylacji wykorzystujące wentylatory dachowe, wywietrzaki, czerpnie itd generują:

  • bardzo duże koszty związane z ogrzewaniem wymienianego powietrza
  • zanieczyszczenie środowiska poprzez wyrzucanie dymów spawalniczych na zewnątrz hal


   Z drugiej strony, brak wentylacji ogólnej lub jej niewłaściwe działanie powoduje, iż nie tylko spawacze, ale także personel pomocniczy narażony jest na działanie dymu. Dzieje się tak dlatego, że dymy spawalnicze, dzięki konwekcyjnemu ruchowi unoszą się, a następnie przez wyrównanie się temperatur zawisają na pewnej wysokości zależnej od warunków panujących na hali. Zjawisko to powoduje, że po zakończonej pracy (po dalszym ochłodzeniu) pył opada na posadzkę i urządzenia znajdujące się na hali.
   Aby ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem powietrza wymienionego przez tradycyjne systemy wentylacji ogólnej, a także w celu dbałości o ochronę środowiska naturalnego producenci wprowadzili innowacyjne systemy filtrowentylacji stanowisk spawalniczych między innymi typu Push Pull i Diluter.

 

 Rys. 9 Chmura dymów spawalniczych powstająca na hali podczas spawania

 

 

 

Filtrowentylacja stanowisk spawalniczych za pomocą systemu Push - Pull firmy Plymovent

   Jednym ze sposobów eliminacji dymów spawalniczych z hali jest zastosowanie systemu Push-Pull. System ten składa się z rur wentylacyjnych (ssących i tłocznych) umieszczonych naprzeciwko siebie na wysokości, na której znajduje się chmura dymów spawalniczych. Kanały ssące zasysają dym, po czym jest on filtrowany w filtrze centralnym, a następnie poprzez kanał tłoczny ponownie wdmuchiwany na halę. System ten umożliwia usunięcie tła zanieczyszczeń znajdujących się na hali oraz po oczyszczeniu ponowne wtłoczenie go do spawalni. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko oczyszczamy powietrze, ale także odzyskujemy energię cieplną, która powstała podczas spawania.
   Firma Plymovent proponuje dwa rozwiązania systemu Push - Pull. System typu: "U" przedstawiony na rysunku 10 oraz system równoległy przedstawiony na rysunku 11.
   Dzięki zastosowaniu systemu Push-Pull eliminowane są zanieczyszczenia znad strefy przebywania ludzi. Dzięki takim systemom stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych NDS.

 

Rys. 10 System Push - Pull typu "U"
Rys. 11 System Push - Pull w rozwiązaniu równoległym

 

Filtrowentylacja stanowisk spawalniczych za pomocą systemu Diluter firmy Plymovent

 

   Zaletą tego systemu jest całkowity brak kanałów wentylacyjnych. Powietrze zasysane jest poprzez wentylator centralny, który tłoczy je do filtra, po czym po przefiltrowaniu jest ono ponownie wtłaczane na halę za pomocą specjalnych dysz kierunkowych. System ten jest cichy, wydajny i praktycznie bezobsługowy. Nie powoduje zwiększenia hałasu panującego na hali w porównaniu do często stosowanych wentylatorów dachowych, ponadto podobnie jak przy systemie Push - Pull odzyskiwana jest część energii cieplnej powstającej podczas spawania. Duliter zapewnia ciągłe oczyszczanie powietrza, przez co w ciągły sposób likwidowane jest tło zanieczyszczeń.

 

Rys 12. System Diluter z jedną jednostką filtrującą i jednym wentylatorem.

 

 

mgr inż. Piotr Bujnowski - Rywal-RHC

Czy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Podziel się z innymi!

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
elkrem.com.pl
Materiały i urządzenia do napawania i regeneracji. Układy plastyfikujące oraz obróbka CNC.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się