Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

Odwiedź nas na targach INSTALACJE w Poznaniu

instalacje logo

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów INSTALACJE w Poznaniu.

Więcej…

Relacja z targów Przemysłowa Wiosna w Kielcach

targi kielce logo

 

 

 

 

 

W dniach 10-12 kwietnia 2018 RYWAL-RHC brał udział Przemysłowej Wiośnie w Kielcach.

Więcej…

Micor Migi LORCH na Politechnice Poznańskiej, czy polubili je studenci?

politechnika pokaz

Prezentacja i testy urządzeń LORCH na Politechnice Poznańskiej

Więcej…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

wesołych swiat 2018Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy naszym Partnerom Klientom oraz Pracownikom życzenia.

Więcej…

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów STOM

targi kielce logo

 

 

 

 

 

W dniach 10-12 kwietnia 2018 RYWAL-RHC weźmie udział w Przemysłowej Wiośnie podczas Targów STOM w Kielcach. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska - A59.

Więcej…

Promocje

Mistrzowska ochrona

spectra promo info

Piłka gratis do każdej zakupionej przyłbicy spawalniczej MOST SPECTRA

Więcej…

PROMOCJA STOŁÓW ODCIĄGOWYCH DRAFT MAX BASIC & ULTRA

draft max 1

 

 

 

 

 

Kup stół odciągowy Plymovent DraftMax w niepowtarzalnej cenie!

Więcej…

Promocja maty ergonomicznej Starting Line Runner

startting line info

 

 

 

 

 

Używając mat ergonomicznych poprawiasz wydajność i jakość pracy.

Więcej…

Promocja elektronarzędzi Suhner

suhner profil promocja

Promocja na elektronarzędzia Suhner dostępne w ofercie firmy RYWAL-RHC, która jest oficjalnym dystrybutorem marki Suhner na terenie Polski.

Więcej…

Promocja wciągników linowych i łańcuchowych

ch b

Wciągniki linowe i łańcuchowe

Więcej…

Okazje cenowe

Zaciski pneumatyczne 82M-1030400 Destaco

destaco okazja zacis maink

W okazjach cenowych zacisk pneumatyczny DESTACO.

Więcej…

Prostownik spawalniczy Ponte 401 MOST

mini 401 most

W okazjach cenowych konwencjonalny prostownik do spawania elektrodą otuloną

Więcej…

Fanmig 3200i mobil

fanmig 3200 i mobil info okazja

W okazjach cenowych półautomat MIG/MAG Fanmig 3200i mobil

Więcej…

Urządzenie do obracania ROTOMAX® Typ R 5000/0.6

rotomax okazja main

W okazjach cenowych pokazowe urządzenie do obracania ROTOMAX Typ R

Więcej…

Szlifierki z wałkiem giętkim SUHNER

walek gietki okazja news

W okazjach cenowych napędy z wałkiem giętkim SUHNER

Więcej…

Vademecum

Lorch TRAC RL Performance – nowy standard wózków spawalniczych.

lorch track vad info

Grypa RYWAL-RHC od 25 specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu metalowego.

Więcej…

Wybór przyłbicy samościemniającej

spectra art wybor

Na jakie parametry zwracać uwagę przy zakupie przyłbicy spawalniczej?

Więcej…

Identyfikacja wad powłok napawanych regeneracyjnie z zastosowaniem tomografii rentgenowskiej

art vad rentgen main

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu z Przeglądu Spawalnictwa.

Więcej…

Wymagania normalizacyjne rękawic spawalniczych

URAN piktogramy 2

Warto pamiętać, że urazy rąk podczas prac spawalniczych wpływają nie tylko na zdrowie pracownika, ale także na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych.

Więcej…

Rozwiązania zapewniające osłonę gazową grani złącza spawanego

art main

Rozwiązania w ofercie firmy RYWAL-RHC zapewniające wymaganą czystość.

Więcej…

art main

Rozwiązania w ofercie firmy Rywal zapewniające wymaganą czystość.

Firma Rywal-RHC Sp. z o. o. od niemal 25 lat specjali­zuje się w oferowaniu technologii, towarów i urządzeń wy­korzystywanych w procesach łączenia i cięcia materiałów. Obecnie w ofercie znajdują się najnowsze rozwiązania firmy Huntingdon Fusion Techniques, która dostarcza urzą­dzenia zapewniające osłonę gazową grani spoiny, umożli­wiające uzyskanie wymaganej wysokiej czystości tego obszaru. Rozwiązania te przedstawiono poniżej.

Korzyść z lepszych spoin w złączach rurowych w prze­myśle spożywczym

W przypadku złączy spawanych rur stosowanych w prze­myśle spożywczym kluczowe jest to, aby były one wolne od śladów utlenienia i odbarwień. Silnie utlenione spoiny mogą tworzyć karb wewnątrz rury i stanowić zaporę, w któ­rej z czasem będzie się gromadzić i zanieczyszczać trans­portowany produkt. Aby zapobiec temu zjawisku, niezbęd­ne jest przeprowadzanie pomiarów poziomu tlenu przed, w trakcie i po spawaniu. 

Jednym ze sposobów pomiaru poziomu tlenu jest użycie miernika typu Weld Purge Monitor®. Takim urządzeniem jest PurgEye® 100, dostępny w Polsce za niewielkie pienią­dze w ofercie firmy Rywal-RHC. PurgEye® 100 eliminuje wszelkie wątpliwości dotyczące poziomu tlenu, zapewniając dokładne od­czyty od poziomu atmosferyczne­go do 100 części na milion (ppm).

PurgEye® 100 posiada czytelny ekran LCD z wyświetlaczem o wysokości 24 mm i wskazaniem dotyczącym stanu baterii. Gdy miernik nie jest używany, przełą­cza się w automatyczny tryb uśpienia, aby oszczędzać czas pracy baterii. PurgEye® 100, oznaczony symbolem IP65, po­siada szczelne przyciski, funkcje kalibracji automatycznej, szczelne zamknięcie sondy, pasek na nadgarstek / szyję mocowanie statywu. Czujnik o długiej żywotności zapew­nia około 18 miesięcy pracy, zanim będzie wymagał zmian.

Miemik Weld Purge Monitor® w terenie i przemyśle petrochemicznym

Spawanie w przemyśle petrochemicznym obejmuje pra­ce w rafineriach oraz zakładach wytwarzających benzynę i produkty na bazie ropy naftowej, a także chemikalia oraz inne wyroby. Wykonywane złącza spawane rur w powyż­szych zastosowaniach stanowią kluczowy aspekt, a instala­cje rurociągów muszą być oczyszczane kosztownym gazem - argonem, w celu zmniejszenia poziomu tlenu wokół złą­cza poniżej 100 ppm.

W związku z wyzwaniem jakie stanowi spawanie w tere­nie, dla przemysłu petrochemicznego zaprojektowano mier­nik Weld Purge Monitor®, dostępny w Polsce w ofercie fir­my Rywal-RHC. Rozwiązanie terenowe PurgEye® Site jest miernikiem tlenu umieszczonym w bezpiecznej, wodosz­czelnej i odpornej na kurz, bardzo wytrzymałej walizce.

art 4 3 art 4 4

 

PurgEye® Site posiada nową konstrukcję, szybko reagu­jący czujnik o długiej żywotności i jest wyposażony w moduł PurgeNet ™, który umożliwia połączenie z różnym osprzę­tem np. (automat spawalniczy). Połączenie umożliwia kon­trolę automatu w zależności od poziomu tlenu, aby zapo­biec spawaniu, jeśli jego poziom jest zbyt wysoki. Purge­Net ™ może być również połączo­ny z systemem sygnalizacji świetl­nej i wskaźnikiem temperatury.

Korzystając z PurgEye® Site, spawacze są w stanie wykonać spo­iny wolne od śladów utlenienia i odbarwień bez względu na panu­jące warunki. Korzystanie z mier­nika Weld Purge Monitor® elimi­nuje również wątpliwości dotyczą­ce poziomu tlenu i oszczędza znaczne koszty, zapobiegając stra­tom argonu.

Korzyści stosowania Accu-Freeze™ dla zdrowia i bez­pieczeństwa podczas naprawy pracujących rurociągów

W budynkach użyteczności publicznej, fabrykach, zakła­dach produkcyjnych, elektrowniach, hotelach, obiektach sportowych, stadionach, blokach mieszkalnych i wszystkich komercyjnych konstrukcjach mogą znajdować się instala­cje rurowe, na przykład systemy spryskiwaczy, które są wy­pełnione wodą lub innymi płynami i w przypadku najmniej­szych napraw muszą być całkowicie opróżnione. Takie dre- nażowanie pochłania czas, pieniądze związane z utratą me­dium, skutkuje również opóźnieniami i kosztami dotyczą­cymi ponownego uruchomienia instalacji.

Obecnie naprawy można przeprowadzać in-situ przy uży­ciu systemu Accu-Freeze ™, który sprawdzi się w przypad­ku metalowych i polimerowych rur o średnicy nawet do 12", tworząc lodowe przegrody po obu stronach miejsca, w któ­rym odbywa się naprawa, bez konieczności opróżniania ca­łej instalacji. Powyższe rozwiązanie jest dostarczane w Pol­sce przez firmę Rywal-RHC.

Niedawno zainstalowano system Accu-Freeze™ klien­towi, który wykonuje naprawy instalacji rurowych dla wiel­kiej sieci apartamentowców. Przy pracach w terenie dostęp do miejsca naprawy był bardzo ograniczony ze względu na dość niskie położenie rur - od 6" do 8" od ziemi. Ponadto na jednym końcu rury znajdował się manometr, a na drugim -1000 li­trowy zasobnik ciepłej wody, panująca w rurze wynosiła około 38°C. Wokół rur­ki ze stali węglowej o średnicy 2" owinięto miedzianą cewkę o gru­bości 6mm między zasobnikiem gorącej wody, a miejscem napra­wy. Procedurę zamrażania prze­prowadzono stosując system Accu-Freeze™ podłączony do zbiornika ciekłego azotu (LN2). W ciągu 50 minut utworzono solidną lodową zaporę blokującą przepływ z zasobnika, umożliwiając tym samym wycięcie i wymianę odcinka rury. Po naprawie, zapora lo­dowa została rozmrożona w sposób naturalny, a instalacja ponownie zaczęła działać.

art 4 7 art 4 8

 

Miej „oko” na kluczowe spoiny

Zabezpieczanie grani poduszką gazową jest czynnością wiążącą się z usuwaniem tlenu z sąsiedztwa spoiny przed, podczas i po spawaniu metali, takich jak stal nierdzewna, tytan, cyrkon i stopy niklu. Bez zabezpieczenia grani po­duszką gazową spoina będzie utleniona i przebarwiona, co może prowadzić do utraty odporności na korozję i niedo­skonałości metalurgicznych.

Do dokładnego odczytania poziomu pozostałości tlenu wewnątrz rury, komory spawalniczej lub obudowy podczas zabezpieczania grani poduszką gazową, firma Rywal-RHC oferuje w Polsce szeroką gamę mierników Weld Purge Monitors, pasujących do każdego rozwiązania i na każdą kieszeń. Rozwiązanie PurgEye® Desk, jest idealne do sto­sowania w przypadku komór i obudów spawalniczych, z or­bitalnymi urządzeniami spawalniczymi lub innymi automa­tycznymi systemami spawania. 

Firma Rywal-RHC zapewnia: „PurgEye® Desk zastępu­je starsze rozwiązanie PurgEye® 500, wprowadzając nowe funkcje. Jedną z największych nowości jest rewolucyjny PurgeNet™, pozwalający na połączenie kilku osprzętów i kontrolowanie procesu spawania poprzez miernik Weld Purge Monitor® w zależności od poziomu wykrytego tlenu”. PurgeNet™ może kontrolować różne urządzenia spa­walnicze zarówno orbitalne, jak i inne automaty, włączając i wyłączając je, w zależności od poziomu tlenu. PurgeNet™ łączy się także z innym osprzętem biorącym udział w zabezpieczaniu grani poduszką gazową, np. z urządze­niem alarmowym, które uaktywnia się podczas spawania w przypadkach narastania lub spadku poziomu tlenu”.

Natychmiastowe i efektywne blokady rur dzięki niskoprofilowym zatyczkom

Istnieje wiele wymagań dotyczących sposobu zatykania i blokowania rur w poszczególnych branżach, takich jak przemysł nafty i gazu, budownictwo, instalacje sanitarne, przemysł stoczniowy, energetyczny, górnictwo itp. Bloka­dy stosowane są podczas prac naprawczych, testów szczel­ności, operacji zabezpieczania grani poduszką gazową i po­wstrzymywania zanieczysz­czeń przed wniknięciem do wnętrza rur. Zanieczyszczenia są jednym z głównych proble­mów podczas operacji łącze­nia rur.

Celem dopasowania rozwiązań do wszystkich zastoso­wań na rynku dostępna jest szeroka gama mechanicznych i nadmuchiwanych przegród oraz zatyczek (Pipestoppers®). Niskoprofilową zatyczkę (Low Profile Stopper) można sto­sować tam, gdzie niewystarczająca długość rury uniemożli­wia wykorzystanie zatyczek typu cylindrycznego lub kuli­stego.

Firma Rywal-RHC zapewnia: „Niskoprofilową zatyczka może zostać umieszczona na zakończeniu rury, znajdują­cym się bezpośrednio na zgięciu lub wewnątrz odlewanego kołnierza. Inne zastosowania obejmują zablokowanie koń­ców rury w celu utrzymania wewnątrz gazów lub do po­wstrzymania zanieczyszczeń i szkodników. Niskoprofilowe zatyczki zastosowane pionowo podczas prac przy turbinie parowej w elektrowni jądrowej powstrzymywały wpadanie odprysków i wiórów oraz narzędzi do wnętrza rurociągu, co pozwalało na unikanie niebezpiecznych zdarzeń, a także na odzyskiwanie upuszczonych przedmiotów”.

Wyprodukowane z twardej, wytrzymałej tkaniny, dostęp­ne w rozmiarach od 6 do 88"(150-235 mm) zapewniają do­skonałą przyczepność wewnątrz rury, dzięki skutecznemu szczelnemu mocowaniu.

Każda niskoprofilowa zatyczka wypo­sażona jest w standardowy zawór Schra- dera połączony z przewodem o długości 1,2 m i jest łatwo nadmuchiwalna przy pomocy pompki nożnej lub sprężarki.

art 4 5 art 4 6

 

Ponadto zatyczka jest odporna na wysoką temperaturę - do 90° C (194° F).

Oferowane są następujące rodzaje zatyczek:

  • Cylidryczne lub kuliste: stanowiące łatwy sposób na zatrzymanie przepływu gazu lub cieczy wewnątrz rur i przewodów. Dostępne o średnicy do 96" (2.440 mm). Zatyczki te mogą być również produkowane z powłoką odporną na temperaturę do 300° C (572° F).
  • Zatyczki PetroChem®: wyprodukowane z wysokiej jako­ści lateksu, służą do blokowania rur zawierających gazy węglowodorowe i ciecze.
  • Nadmuchiwane gumowe przegrody (Inflatable Rubber Plugs): szeroki zakres średnic, twardy i wytrzymały mate­riał, odporne na działanie węglowodorów i innych chemi­kaliów, do zastosowań wysokociśnieniowych, o długiej żywotności.

Mechaniczne zatyczki i przegrody oferowane przez fir­mę Rywal-RHC stosuje się do wykonywania instalacji prze­mysłowych i domowych, systemów odprowadzania wody oraz działań przybrzeżnych. Mogą być stosowane we wszyst­kich rodzajach rur i innych obiektów, w których znajdują się otwory do uszczelnienia lub zablokowania.

art 4 9 art 4 10

 

Firma Rywal-RHC dostarcza także systemy zamrażania rur, które wytwarzają lodowe zapory wewnątrz rur, aby zatrzymać przepływ cieczy, dzięki czemu konserwacja może być prze­prowadzona na zaworach itp. Technika ta pozwala uniknąć całkowitego opróżnienia medium z instalacji rurociągowej, co może oszczędzić spore koszty, jeżeli medium tym będzie pod­grzana woda lub drogie płyny petrochemiczne. Zamrażanie może odbywać się zdalnie, co jest doskonałym rozwiązaniem dla personelu pracującego w elektrowni jądrowej.

Produkty HUNTINGTON oferowane przez RYWAL-RHC można znaleźć na naszej stronie tutaj.

pdf iconArtykuł do pobrania

logo rywal rhc x13

RYWAL-RHC - oficjalny dystrybutor produktów Huntingdon Fusion Techniques HFT® w PolsceCzy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
magswitch.pl
Serwis poświęcony technice zamocowań za pomocą narzędzi magnetycznych firmy Magswitch.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.