Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

Filtracja powietrza a pandemia COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Pracuj bezpiecznie & Zachowaj dystans

cepro135px

Zachowaj bezpieczne warunki pracy podczas pandemii COVID-19

Więcej…

Nowe frezy z węglików spiekanych MOST

frezy most frezowanie rywal rhc

 

 

 

 

 

Poznaj nowe linie frezów z węglików spiekanych MOST

Więcej…

Prawidłowa konserwacja i kontrola systemu układu oddechowego

adflo 135px

 

 

 

 

 

Prawidłowa i regularna konserwacja systemu układu oddechowego 3MTM AdfloTM wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony, a także optymalizuje żywotność produktu oraz pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów wymiany. 

Więcej…

Nowa odsłona chemii przemysłowej

szybka zewn 135px

 

 

 

 

 

Jakie korzyści daje stosowanie chemii przemysłowej w spawalnictwie?

Więcej…

Promocje

Wybierz idealną tarczę dla siebie

nie zasypiaj na zime 135px

Zestawy promocyjne ściernic MOST ze specjalnym upominkiem

Więcej…

Oferta specjalna szlifierek Suhner

suhner promocja szlifierek akt 135px

Szlifierki proste, kątowe i taśmowe Suhner w specjalnej cenie

Więcej…

Promocja maty ergonomicznej Starting Line Runner

startting line info

 

 

 

 

 

Używając mat ergonomicznych poprawiasz wydajność i jakość pracy.

Więcej…

Okazje cenowe

Pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

logo destaco 135px

W okazjach cenowych pneumatyczny siłownik obrotowy 89402-4A Destaco

Więcej…

Prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH

wozek 135

W okazjach cenowych prostownik TIG T 250 AC/DC BasicPuls LORCH z przewodem masowym do spawania TIG AC/DC (stal i aluminium) oraz elektrodą otuloną MMA. Zalecany uchwyt: TIG aLTG2600 UD 4m (56 04 002630).

Więcej…

Wózek narzędziowy Bahco

wozek 135

W okazjach cenowych wózek narzędziowy Bahco z 215 narzędziami klasy Premium

Więcej…

MOST Pontig 1880HF

ponte

W okazjach cenowych urządzenie inwertorowe do spawania metodą TIG DC (HF) i elektrodą otuloną (MMA) MOST Pontig 1880HF z przewodem masowym i elektrodowym.

Więcej…

Neutrix WAG 40 SW

wag 40 sw most 135px

W okazjach cenowych ostrzałka do elektrod wolframowych z podstawką Neutrix WAG 40 SW

Więcej…

Vademecum

Filtracja powietrza w czasie pandemii COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Bezpieczeństwo bez kompromisów – zewnętrzne szybki ochronne

szybka zewn 135px

Badania prowadzone wśród spawaczy pokazują potrzebę pewnej ochrony przed promieniowaniem, a jednocześnie coraz lepszej widoczności miejsca spawania, wyższego komfortu użytkowania oraz wysokiej ochrony przed rozbryzgami stopionego metalu i iskrami przy szlifowaniu. Przyłbice spawalnicze 3MTM SpeedglasTM z automatycznymi filtrami spawalniczymi (ADF) zdecydowanie przybliżają komfort spawania do oczekiwań. Zostały zaprojektowane tak, by ograniczać zmęczenie oczu przy przełączaniu ze stanu zaciemnionego na rozjaśniony. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu bezproblemowego użytkowania przy utrzymaniu stałego poziomu ochrony konieczne jest zachowanie nienagannego stanu technicznego przyłbicy.

Więcej…

Case study wdrożenia REJS MOST

rejs info akt 135

 

 

 

 

 

Jakie efekty przyniosło wprowadzenie monitoringu spawalniczego REJS MOST w ZMW Metal - Sytem Sp. z o.o.?

Więcej…

Bezpieczne spawanie aluminium

aluminium welding 2 135px

Przez ostatnie lata widzimy zauważalną zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy cały czas rośnie świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą proces spawania.

Więcej…

Do 60% oszczędności gazu podczas spawania

ewr 135x vademecum

Prąd spawania nie jest wartością stałą i może ulegać znacznym wahaniom podczas spawania. Bez systemu zarządzania gazem często nie jest możliwe uzyskanie optymalnego przepływu gazu w celu osiągnięcia dostatecznej osłony gazowej i często pojawiają się niepotrzebne straty. System Zarządzania Gazem Osłonowym (EWR od ang. Electronic Welding Regulator) to system, który w dużym stopniu pomaga kontrolować zużycie gazu. EWR 2 został wyposażony w układ pomiarowy dla optymalnej kontroli przepływu gazu. Aby zrealizować funkcję zamkniętej pętli regulacji sterowania przepływem gazu, funkcja impulsowania została pominięta, co przyniosło wymierne korzyści. Zastosowanie regulatora EWR 2 pozwoli zaoszczędzić nawet do 60% gazu osłonowego.

Więcej…

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań poświęcone porównaniu warunków i właściwości różnych odmian spawania metodą MAG takich jak: Standard, Puls, Twinpuls, Speedpuls, Speedarc. Porównywano takie właściwości jak: wydajność spawania, charakterystyki dynamiczne źródeł zasilania, geometria oraz makrostruktury uzyskanych napoin.

 • dr inż. Marek WĘGLOWSKI - Rywal-RHC
 • dr inż. Tomasz CHMIELEWSKI - Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof KUDŁA - Politechnika Częstochowska

 

 

Wstęp

Wdrażanie nowych technologii spawalniczych jest nieodłącznie związane z koniecznością stosowania urządzeń o bardziej precyzyjnych, doskonalszych układach sterowania, wyższym stopniu auto­matyzacji, lepszej kontroli ilości dostarczanej energii itp. Z drugiej strony rozwój konstrukcji urządzeń uwarunkowany jest wymaganiami ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz zapewnieniem ich kompatybilności elektroma­gnetycznej z innymi eksploatowanymi urządzeniami. Wymagania te m.in. precyzują dyrektywy Unii Europejskiej.

Z przebiegiem procesu spawania jest związany trudny do określenia poziom ryzyka, wyrażający się w tym, że po­prawnie prowadzony proces spawania nie daje 100% pewności uzyskania wymaganego poziomu jakości złącza spawane­go. Ocena procesu spawania w celu zapewnienia wy­maganego poziomu jakości procesu i złącza wymaga uwzględnienia szeregu informacji o procesie i złączu. Analiza tych in­formacji pozwala na przewidywanie, przy założonym pozio­mie prawdopodobieństwa, jakości wykonywanego złącza oraz bieżącą analizę stabilności procesu spawania. Możliwe jest także uruchomienie procedury korekcyjnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Jedną z najbardziej istotnych cech spawalniczych źródeł energii elektrycznej jest ich przydatność technologiczna określona zdolnością do zaja­rzania i stabilnego jarzenia łuku, wielkością rozprysku metalu podczas spawania (dotyczy wybranych metod spawania) oraz elastycznością łuku. Przydatność ta jest wynikiem właściwości technologicznych źródeł określonych ich charakterystykami statycznymi i dynamicznymi. [1,9]

Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (skład chemiczny przestrzeni łukowej, rodzaje elektrod itp.) oraz form przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania dotyczące właściwości dynamicznych źródeł spawalniczych.

Pod pojęciem stabilności procesu spawania rozumie się odporność źródła na różnego rodzaju zaburzenia wewnętrzne i/lub zewnętrzne, którym może ono ulegać w czasie spawania. Tak więc badanie stabilności spawania ogranicza się do uzyskania dobrej jakości spoiny o gładkiej powierzchni, przy praktycznie nie zmieniającej się na całej długości geometrii spoiny (szerokości, wysokości lica, głębokości wtopienia). Zgodnie z literaturą oceniana w ten sposób stabilność procesu spawania jest stabilnością technologiczną [2,3,10].
    Gwałtowny wzrost sprzedaży urządzeń inwertorowych na świecie, jak również w Polsce, spowodował, że inżynierowie odpowiedzialni za konstruowanie urządzeń spawalniczych mogli z większą swobodą projektować nowoczesne urządzenia spawalnicze [10]. Spowodowało to opracowanie kilku nowych odmian metody MAG. Prace podjęte w ZIS Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Rywal-RHC oraz Politechniką Częstochowską ukierunkowane zostały na badania najnowszych zasilaczy łuku elektrycznego wiodących firm europejskich.

 

Cel i metodyka badań

Celem prowadzonych badań było porównanie odmian spawania metodą MAG takich jak: Standard, Puls, TwinPuls, SpeedPuls, SpeedArc, pod względem podstawowych właściwości napoin oraz wydajności spawania. Podczas badań charakterystyk dynamicznych źródeł napięcia, analizowano przebiegi prądu spawania i napięcia łuku oraz odnoszono je do geometrii uzyskanych napoin. W ramach prowadzonych badań wykonano próby napawania na próbkach ze stali niestopowej typu S235 JR (wg PN-EN 10025:2002). Do badań wykorzystano drut spawalniczy w gatunku G 42 3 M G3Si1 (wg PN-EN ISO 14341:2008) firmy MOST-ITS o średnicy 1,2 mm, jako gaz osłonowy użyto mieszanki M21 (wg PN-EN ISO 14175:2008). Wydajność spawania poszczególnych odmian spawania MAG oceniano przez porównanie do próbki odniesienia wykonanej metodą Standard MAG. Napawanie podczas prób porównawczych odbywało się dla wszystkich odmian, przy porównywalnym prądzie spawania tj. 300A. Napawanie prowadzono w sposób zmechanizowany z wykorzystaniem manipulatora postępowego. Do badań wytypowano dwa urządzenia inwertorowe: Saprom-S oraz Serii -P firmy LORCH.

 

Wyniki badań

Jak wspomniano we wstępie przedmiotem prowadzonym prób było porównanie podstawowych właściwości napoin oraz wydajności spawania/napawania. Na potrzeby eksperymentu zaprojektowano, a następnie wykonano stanowisko badawcze przedstawione na rysunku 1. Proces napawania prowadzony był w sposób zmechanizowany z wykorzystaniem manipulatora postępowego, poruszającego się po torze jezdnym.

 

Rys. 1. Spawalnicze stanowisko badawcze do spawania metodą MAG

 

Badania prowadzono z użyciem jednej średnicy drutu elektrodowego Ø 1,2 mm,  w osłonie gazu 90% Ar + 10 % CO2 (M21wg PN-EN ISO 14175:2008). Ocena dynamicznych właściwości źródeł napięcia do spawania metodą MAG prowadzona była na podstawie analizy zarejestrowanych przebiegów napięcia i prądu spawania (oscylogramów).

Podczas badań wykonywano napoiny o długości ok. 150 mm, parametry napawania przedstawiono w tabeli I. Do prób napawania wykorzystano próbki o wymiarach: długość 200 ± 5 mm, szerokość x 150 ± 2 mm, grubość: x 10 mm.
Powierzchnia próbek była metalicznie czysta (po śrutowaniu) wolna od zanieczyszczeń.

 

Tabela I. Parametry napawania różnymi odmianami metody MAG

 

lp Metoda Prąd Spawania [A] Napięcie łuku [V] Prędkość posuwu drutu [m/min] Prędkość spawania [cm/min] Mieszanka M21 [l/min] Wolny wylot elektrody [mm]
 1  PULS  300  30,0V  9,5  53 10  15
 2  TWINPULS  300  30,8V 9,5  53 10  15
 3  SPEEDPULS  300  29,7V  11,9  55 10  15
 4  STANDARD  301  30V  10,2  55 10  15
 5  SPEEDARC  300  29,6V  10,2  56 10
 15


Odniesieniem wydajności spawania dla ocenianych napoin była wykonana wcześniej napoina wzorcowa, standardową metodą MAG. Szerokość napoiny była stała i wynosiła dla wszystkich badanych przypadków około 10mm. Podstawowym parametrem napawania porównywalnym dla wszystkich przypadków był prąd spawania o wartości około 300A (tabela I). Pozostałe parametry dobierane były automatycznie przez synergiczny system sterowania urządzeń. Prędkość spawania była dobrana w taki sposób, ażeby szerokość porównywanych napoin była zbliżona do szerokości napoiny próbki wzorcowej. W tabeli II przedstawiono zarejestrowane przebiegi dynamiczne prądowo-napięciowo-czasowe oraz makrostruktury przekroju poprzecznego napoin.

 

Tabela II. Zestawienie charakterystyk dynamicznych oraz makrostruktur napoin wykonanych ocenianymi odmianami metody MAG

 

Odmiana MAG  Przebiegi prądowo-napięciowo-czasowe  Makrostruktura przekroju poprzecznego napoin
 PULS
ETWINPULS

ESPEEDPULSE

STANDARD
SPEEDARC

 

 

Porównując zarejestrowane przebiegi prądowo-napięciowo-czasowe, można zauważyć, że różnią się istotnie między sobą. Najbardziej zbliżone do siebie przebiegi dynamiczne są w odmianie Puls oraz Twinpulse. Zarejestrowane szybkobieżną kamerą przechodzenie kropli w tych dwóch metodach również nie wykazuje wyraźnych różnic pod względem sposobu przechodzenia kropli do jeziorka spawalniczego. Przebiegi prądowo-czasowe pozostałych odmian znacznie różnią się zarówno od siebie, jak i od dwóch pierwszych odmian. Najdłuższe piki pulsu prądowego występują podczas spawania odmianą Speedpulse. Ich kształt jest podobny do odmiany Puls czy Twinpulse, tylko w pierwszej fazie narastania piku, blisko wartości szczytowej prędkość narastania wartości prądu wyraźnie maleje. Podczas opadania prądu w odmianie Speedpuls, prąd zaczyna wolniej opadać do około 2/3 wartości szczytowej (zarysowując wyraźny uskok na wykresie) prądu, następnie opada podobnie jak ma to miejsce w odmianie Puls. Dzięki takiemu kształtowaniu piku prądowego trwa on dłużej w czasie. Podczas oceny charakteru przechodzenia kropli do jeziorka spawalniczego, zarejestrowanego szybkobieżną kamerą, zaobserwowano drobno-kropelkowe (strugowe) przechodzenie metalu. Skutkuje to możliwością istotnego zwiększenia posuwu drutu. W odmianie Speedpulse w stosunku do odmiany Puls posuw drutu może być większy o około 20%, a w stosunku do odmiany Standard o około 7 %. Uzyskana głębokość wtopienia podczas spawania w odmianie Speedpuls w stosunku do Puls wzrosła aż o 22%. W odmianie Speedpuls uzyskano największą głębokość wtopienia podczas wszystkich przeprowadzonych w eksperymencie prób. Porównując Speedpuls ze Standard MAG uzyskano zbliżoną prędkość spawania, jednak podczas spawania odmianą Speedpuls zarejestrowana głębokość wtopienia była większa od Standard MAG o około 26%. Kolejną zaobserwowaną zaletą odmiany Speedpuls jest to, że przed ponownym rozpoczęciem procesu spawania nie występuje konieczność obcinania końcówki drutu elektrodowego, ponieważ zawsze zakończenie drutu jest stożkowe zdjęcie 2.

 

Rys. 2. Końcówka drutu po spawaniu: po lewej w odmianie Speedpuls, po prawej Standard MAG

 

   Najmniejszą głębokość wtopienia przy niewielkiej strefie wpływu ciepła, ale za to przy największej prędkości spawania uzyskano podczas spawania w odmianie Speedarc. Wydaje się, że ta ostatnia z badanych odmian wykazuje właściwości najlepsze do napawania warstw o charakterze regeneracyjnym lub ukierunkowanym na modyfikację powierzchni części maszyn. Przebiegi prądowo-czasowe w odmianie Speedarc znacznie różnią się od pozostałych. Są krótkotrwałe o stosunkowo dużej wartości prądu bazowego i stosunkowo niskiej wartości prądu impulsu.

 

Podsumowanie wyników badań i wnioski

   Przedmiotem przeprowadzonych badań było przeanalizowanie i porównanie podstawowych właściwości wybranych spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości. Badano jedno z najnowszych urządzeń do spawania łukowego o płaskich (napięciowych) zewnętrznych charakterystykach statycznych, które wskazują kierunek rozwoju urządzeń spawalniczych. Poprzez znaczną modyfikację kształtu pulsu prądowego uzyskano efekty w postaci możliwości zwiększenie prędkości spawania, jak  i głębokości wtopienia w stosunku do standardowego Pulsu. Ograniczono w ten sposób największą z wad spawania w odmianie Puls. Oprócz wymienionych ważnych zalet są i inne o nie mniejszym znaczeniu. Strefa wpływu ciepła jest zawężona w stosunku do Standardowego MAG, jak również końcówka drutu elektrodowego jest zakończona stożkowo. Na uwagę zasługuje również odmiana Speedarc, która charakteryzuje się największą z pośród porównywanych odmian prędkością spawania.


Bibliografia:

 1. Kolasa A. „Właściwości dynamiczne źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego oraz kryteria ich oceny" Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990 r.
 2. Pakos R. „Ocena stabilności procesu napawania metodą MAG drutem pełnym i proszkowym" Przegląd Spawalnictwa nr 9-10/2003
 3. „Maszyny i urządzenia spawalnicze" Edward Dobaj, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 r
 4. Kang M. J., Kim Y., Ahn S., Rhee S. „Spatter Rate Estimation in the Short-Circuit Transfer Region of GMAW" Welding Journal no. September 2003
 5. Słania J. „Badania półautomatów do spawania metodą MIG/MAG prowadzone w Laboratorium Badawczym Spawalnictwa" Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2/1995
 6. Lucas B., Melton E. I. G. „Let's get technical - choosing an arc welding power source", Welding & Metal Fabrication, May 1999
 7. Kang Y.H., Na S.J. „ A Study on Modeling of Magnetic Arc Deflection and Dynamic Analysis of Arc Sensor" Welding Journal no. January 2002
 8. Kensik Roman „Eksploatacja urządzeń spawalniczych" Część I Źródła spawalnicze, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995 r.
 9. Węglowski M., Kolasa A., Cegielski P. „Ocena stabilności procesu ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi", Przegląd Spawalnictwa, Styczeń 2006.
 10. Węglowski M. „Badania właściwości spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości", Rozprawa doktorska, Warszawa 2008 r.
 11. „Katalog RYWAL-RHC" Wydanie trzecie, Toruń 2008 r.

 

 

Czy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Podziel się z innymi!

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
elkrem.com.pl
Materiały i urządzenia do napawania i regeneracji. Układy plastyfikujące oraz obróbka CNC.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się