Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

REJS MOST - innowacyjny rejestrator spawalniczy

rejs info akt 135

 

 

 

 

 

W naszej ofercie uniwersalny system monitoringu rejestrujący parametry spawania podczas pracy urzadzeń.

Więcej…

ExpoWELDING Sosnowiec 2018 - podsumowanie

expo welding info 135

 

 

 

 

 

W dniach 16-18 października 2018 RYWAL-RHC brał udział w targach ExpoWelding w Sosnowcu.

Więcej…

Odwiedziny firmy LORCH

lorch rywal

W dniu 4 października kolejna grupa naszych partnerów odwiedziła firmę LORCH GmbH.

Więcej…

Targi METAL Kielce 2018

metal show kielce 2108

Zapraszamy do obejrzenia najnowszych urządzeń Systemów Transportu Bliskiego w dniach 25-27.09.2018 na stoisku nr 32 w hali F, na Terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1 w Kielcach.

Więcej…

Podsumowanie dnia otwartego w Olsztynie

frezy suhner 135

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom oddziału Olsztyn za odwiedzenie nas podczas dnia otwartego.

Więcej…

Promocje

Jesienna promocja „Profesjonalne cięcie”

victorinox

Szwajcarski nóż oficerski Victorinox GRATIS!

Więcej…

ATESTACJA UCHWYTÓW NEOLIFT

13

Uchwyty magnetyczne NEOLIFT firmy Walmag Magnetics wykonywane są zgodnie z normą EN 13155 - Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne urządzenia chwytające.

Więcej…

Depresja cenowa w RYWAL-RHC

depresja cenowa 135 135

Ścinamy ceny hydrauliki siłowej HOLMATRO

Więcej…

PROMOCJA SIŁOWNIKÓW MECHANICZNYCH JJ HOLMATRO

jj promocja 135 135

Ścinamy ceny hydrauliki siłowej HOLMATRO - w promocji siłowniki mechaniczne JJ

Więcej…

PROMOCJA STOŁÓW ODCIĄGOWYCH DRAFT MAX BASIC & ULTRA

draft max 1

 

 

 

 

 

Kup stół odciągowy Plymovent DraftMax w niepowtarzalnej cenie!

Więcej…

Okazje cenowe

ZACISKI ZEBATKOWE T285-30 DESTACO

zacisk cervera typ cx135

W okazjach cenowych zaciski zębatkowe DESTACO.

Więcej…

MFS - mobilne urządzenie filtrowentylacyjne

ochrona przedramienia main

W okazjach cenowych mobilne urządzenie filtrowentylacyjne MFS.

Więcej…

Zarękawki - JUTEC

ochrona przedramienia main

W okazjach cenowych zarękawki, ochrona przedramienia.

Więcej…

Fanmig 3200i mobil

fanmig 3200 i mobil info okazja

W okazjach cenowych półautomat MIG/MAG Fanmig 3200i mobil

Więcej…

Zaciski pneumatyczne 82M-1030400 Destaco

destaco okazja zacis maink

W okazjach cenowych zacisk pneumatyczny DESTACO.

Więcej…

Vademecum

Czy masz już stół spawalniczy w swoim warsztacie?

art demmeler 135

Nie jest tajemnicą, że wyposażenie warsztatu w stół spawalniczy dla jakości spawania i komfortu pracy samego spawacza – to niezliczona ilość korzyści.

Więcej…

MALW - typoszereg uniwersalnych automatów spawalniczych do wykonywania spoin wzdłużnych.

vademecum malw info 135

MALW – MOST Auto Longitudinal Welding typoszereg uniwersalnych automatów spawalniczych do wykonywania spoin wzdłużnych.

Więcej…

Ściernice MOST – Bezpieczeństwo i Jakość

osa main foto info

Szlifowanie jest jedną z najstarszych znanych ludzkości technik obrabiania materiału, a jego korzenie sięgają epoki kamienia. Obecnie obróbka szlifierska jest kluczową technologią, a materiały ścierne stały się niezastąpione w większości gałęzi przemysłu.

Więcej…

Lorch TRAC RL Performance – nowy standard wózków spawalniczych.

lorch track vad info

Grupa RYWAL-RHC od 25 specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu metalowego.

Więcej…

Wybór przyłbicy samościemniającej

spectra art wybor

Na jakie parametry zwracać uwagę przy zakupie przyłbicy spawalniczej?

Więcej…

miedz

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, poświęconych spawaniu miedzi bez podgrzewania wstępnego złączy doczołowych metodą MIG w odmianie SpeedPulse w pozycji PA. Omówiono spawalność miedzi, opisano możliwości spawania miedzi bez podgrzewania wstępnego oraz wydajność spawania, geometrię i budowę makrostrukturalną uzyskanych spoin.

  • dr inż. Tomasz CHMIELEWSKI – Zakład Inżynierii Spajania, Instytut Technik Wytwarzania, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
  • dr inż. Marek WĘGLOWSKI – RYWAL-RHC

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, poświęconych spawaniu miedzi bez podgrzewania wstępnego złączy doczołowych metodą MIG w odmianie SpeedPulse w pozycji PA. Omówiono spawalność miedzi, opisano możliwości spawania miedzi bez podgrzewania wstępnego oraz wydajność spawania, geometrię i budowę makrostrukturalną uzyskanych spoin.

 

Wstęp

Charakterystyczne właściwości miedzi i jej stopów np. wysokie przewodnictwo elektryczne, wysokie przewodnictwo cieplne (do 10 razy większe niż stali), odporność na wiele agresywnych substancji chemicznych, dostatecznie dobre właściwości mechaniczne, a szczególnie dobre właściwości plastyczne (nawet w obniżonej temperaturze) powodują, że miedź i jej stopy są trudnym do zastąpienia konstrukcyjnym tworzywem metalowym. Mimo postępującego w szybkim tempie rozwoju urządzeń i metod spawalniczych, spawanie miedzi stanowi wciąż poważny problem techniczny i nie ma obecnie łatwej technologicznie metody spawania, która pozwalałaby łączyć konstrukcje spawane w prosty sposób. Trudności występujące podczas spawania miedzi związane są z jej właściwościami fizycznymi i charakterystyką metalurgiczną.

 

1. Spawalność miedzi

Wysokie przewodnictwo cieplne miedź utrudnia lokalne doprowadzenie metalu do temperatury topnienia i utworzenie kąpieli metalicznej, a poprzez to wymusza stosowanie źródeł energii charakteryzujących się wysokim stopniem koncentracji lub alternatywnie stosowaniem podgrzewania przed i w czasie spawania. Podgrzewania przed spawaniem wymagają przedmioty nawet nieznacznych grubości - powyżej 3 mm. Kolejne właściwość fizyczne utrudniające proces technologicznego spawania to wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej (ok. 50% większy niż dla stali) i znaczny skurcz odlewniczy, są one głównymi przyczynami powstawania w złączach spawanych znacznych naprężeń własnych, a w konsekwencji dużych odkształceń, a nawet pęknięć konstrukcji charakteryzujących się dużym stopniem utwierdzenia. Charakter reakcji metalurgicznych zachodzących podczas spawania oraz duża wrażliwość na obecność niepożądanych domieszek i gazów obniżają odporność miedzi na powstawanie tzw. pęknięć gorących. Gazy niniejsze z kolei są głównymi przyczynami powstawania pęcherzy i porów w spoinach. Szczególnie niebezpieczna jest obecność w miedzi bizmutu i ołowiu, które nie tworzą z miedzią roztworów stałych, a kruche i niskotopliwe wydzielenia na granicach ziaren są przyczyną pęknięć gorących. Szczególnie szkodliwą dla miedzi domieszką jest tlen, tworzy z nią dwa typy tlenków: „czerwony” trwały podtlenek miedzi Cu2O i „czarny” nietrwały tlenek miedzi CuO. Cu2O stanowi zwykle pozostałość z procesu wytwarzania i tworzy z miedzą eutektykę Cu2O+Cu o temperaturze topnienia wyższej niż czysta miedź (Ttop miedzi – 1083 °C). Eutektyka w strukturze pierwotnej (odlewy i spoiny) może tworzyć swego rodzaju siatkę wzdłuż granic ziaren lub dzięki przeróbce plastycznej występować w korzystniejszej postaci rozproszonej. W SWC Cu2O segreguje na granicach ziaren, w spoinie lokuje się na granicach kryształów słupkowych powodując skłonność spoiny do kruchego pękania. Długie utrzymywanie miedzi w temperaturze bliskiej 1000 °C skutkuje rozrostem ziarna i „nagromadzeniem” eutektyki i Cu2O, a usunięcie efektów przegrzania możliwe jest tylko w procesie hutniczym. Przegrzanie można rozpoznać czerwoną barwą przełomu i po dużej kruchości materiału. Stężenie tlenu w połączeniu spawanym i SWC zależy od wielu czynników m in. od: gatunku miedzi, rodzaju spoiwa, metody i technologii spawania (od warunków wstępnego podgrzewania). W miedzi przeznaczonej do spawania stężenie tlenu nie powinno być wyższe niż około 0,015 %. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż znaczna ilość tlenu może przeniknąć do obszaru spawania podczas wstępnego podgrzewania, na skutek dysocjacji CuO z warstwy wierzchniej. W takim przypadku spawanie miedzi pierwotnie nawet beztlenowej może prowadzić do istotnego wzrostu stężenia tlenu w obszarze spawania. Między innymi z tego powodu podjęto próbę opracowania spawania miedzi metodą MIG bez wstępnego jej podgrzewania.

 

2. Warunki spawania

W ramach prowadzonych prac eksperymentowano z kilkoma odmianami MIG, jednak zadowalające rezultaty uzyskano jedynie podczas stosowania odmiany SpeedPuls. Na rys.1 pokazano przebieg natężenia prądu spawania w odmianie SpeedPuls. Jej specyfika polega na tym iż, kształt pulsu jest podobny do pulsu w odmianach Puls i Twinpulse tylko w pierwszej fazie narastania prądu. W fazie amplitudowej prędkość narastania wartości natężenia prądu wyraźnie maleje. Podczas obniżania natężenia prądu w odmianie SpeedPuls, jego spadek jest wolniejszy do około 2/3 jego wartości szczytowej (zarysowując wyraźny uskok na wykresie), następnie opada podobnie, jak ma to miejsce w odmianie Puls. Dzięki takiemu kształtowaniu piku prądowego jego czas trwania jest dłuższy [1,2,3]. Podczas oceny charakteru przechodzenia kropli do kąpieli metalicznej, zarejestrowanego szybkobieżną kamerą 1024 PCI firmy Photron, zaobserwowano drobnokropelkowe (strugowe) przechodzenie metalu. Skutkuje to możliwością istotnego zwiększenia energii spawania i posuwu drutu elektrodowego [4] w stosunku do metody MIG Standard.

 

 

 

Rysunek 1. Przebieg zmian natężenia prądu spawania w funkcji czasu w metodzie MIG w odmianie SpeedPuls

 

Dodatkową zaletą metody o charakterze operacyjnym jest fakt iż, dzięki odpowiednio zaprogramowanej procedurze odcinającej kroplę, koniec drutu elektrodowego po procesie spawania ma stożkowy kształt, pozbawiony kropli zastygniętego metalu, utrudniającej ponowny zapłon łuku. Przed ponownym rozpoczęciem procesu spawania nie występuje konieczność mechanicznego obcinania końcówki drutu elektrodowego.

Generalnie proces spawania SpeedPulse jest jedną z nowszych odmian metody MIG (również MAG) dedykowaną do wysokowydajnego spawania.

Celem prowadzonych badań było uzyskanie warunków technologicznego spawania do wykonania prawidłowego złącza doczołowego (spoina czołowa ukosowana na X grubości 10 mm) w elektrolitycznej miedzi bez wstępnego podgrzewania. Badania wykonywano częściowo w laboratorium Zakładu Inżynierii Spajania PW oraz w firmie polskiej, która zleciła niniejsze badania. W ramach prowadzonych badań wykonano złącza doczołowe z miedzi stosowanej na zaawansowane przewody elektryczne stosowane w technice elektrowni wiatrowych. Do spawania zastosowano jako materiał dodatkowy drut spawalniczy w gatunku Doex Copper Din 1733 SG-CuSn marki MOST o średnicy 1,2 mm [6], jako gazu osłonowego użyto czystego Argonu 5.0 Grupa I1 (wg PN-EN ISO 14175:2008).

Proces spawania prowadzono finalnie w warunkach produkcyjnych, a uzyskaną wydajność porównywano z uzyskaną wydajnością podczas spawania próbki wzorcowej wykonanej metodą TIG z podgrzewaniem wstępnym. Próby spawania wykonano ręcznie z zastosowaniem zbliżonych parametrów spawania (natężenie prądu spawania około 280 A). Do badań wytypowano urządzenia firmy LORCH: Saprom S (SpeedPulse).

Na potrzeby eksperymentu zaprojektowano, a następnie wykonano stanowisko badawcze (rys.2) Jednocześnie opracowano i wdrożono technologię spawania blach miedzianych w złączach doczołowych w pozycjach PA. Podczas badań zastosowano ręczne spawanie, które również stosowano w rzeczywistych warunkach prefabrykacji w firmie produkcyjnej. 

 

 

Rysunek 2. Widok stanowiska spawalniczego wykonanego na potrzeby badań.

 

 

 

3. Właściwości złącza

Na rys. 4 zobrazowano budowę mikrostrukturalną spoiny doczołowej ukosowanej na X niesymetrycznie. Budowa mikrostrukturalna spoiny jest właściwa dla spoin stopów miedzi. Podstawowe składniki mikrostruktury to kolumnowe kryształy, charakterystyczne dla struktury pierwotnej. Ich orientacja wynika z kierunku odprowadzania ciepła ze spoiny do materiału rodzimego. Obserwowana linia wtopienia jest regularna, wtopienie nieznaczne, a mimo to brak przyklejeń i innych wad wtopienia mogących występować podczas spawania bez wstępnego podgrzewania. Bardzo interesująca jest budowa mikrostrukturalna obszaru wtopienia po stronie materiału rodzimego. Charakterystyczna strefa przegrzania (jaka występuje podczas spawania ze wstępnym podgrzewaniem) w tym przypadku w zasadzie nie istnieje. Podczas wnikliwych badań struktury tego obszaru zaobserwowano jedynie nieznaczną rekrystalizację w pasmie o szerokości około 200  µ m, gdzie średni wymiar ziarna wzrósł z około 80 do 150 µm. Jedynym zaobserwowanym mankamentem uzyskiwanych połączeń był wyraźny nadlew lica, który w przypadku wymaganego usunięcia, obniżał uzysk spoiwa.

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Mikrostruktura spoiny czołowej X o grubości 10 mm spawanej metodą MIG SpeedPuls bez podgrzewania wstępnego (linią przerywaną zaznaczono miejsce pomiaru twardości)

 

 

Rysunek 5. Mikrostruktura obszaru linii wtopienia

 

W kolejnym etapie przeprowadzono badania twardości celem wskazania jej wartości w charakterystycznych obszarach spoiny i materiału podłoża. Pomiaru dokonano za pomocą mikroskopu z mikrotwardościomierzem - Leitz Wetzlar. Otrzymane wyniki posłużyły do wykonania wykresu rozkładu twardości w przekroju poprzecznym spoiny czołowej w linii zaznaczonej na rys. 4. Na rys. 6 zobrazowano rozkład twardości w próbce pobranej ze spoiny. Na wykresie zaznaczono wartości średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego dla serii czterech niezależnych pomiarów. Ze względu na małą liczbę pomiarów (cztery) ostateczny wynik został pomnożony przez tzw. współczynnik rozkładu  t- Studenta o 3 stopniach swobody,  na poziomie ufności 95 %.

Z przedstawionego wykresu wynika, że twardość materiału rodzimego w obszarze linii wtopienia praktycznie nie uległa zmianie na skutek działania cyklu cieplnego spawania (gdzie przy podgrzewaniu wstępnym stopów miedzi, na skutek przegrzania tej strefy i znacznej rekrystalizacji rejestruje się zwykle wyraźny nieodwracalny spadek twardości [5]). W samej spoinie zaobserwowane duże różnice twardości przy jednoczesnym dużym odchyleniu standardowym. Wskazuje to na znaczne zróżnicowanie składników mikrostruktury, w tym rozmiaru i orientacji kryształów.

 

 

Rysunek 6. Rozkład twardości w przekroju poprzecznym złącza doczołowego spoina X

 

 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania dowodzą, iż warunkowo możliwe jest spawanie stosunkowo grubych blach miedzianych metodą MIG w odmianie SpeedPuls bez stosowania podgrzewania wstępnego. Uniknięcie wstępnego podgrzewania stopów miedzi przed spawaniem powoduje wymierne korzyści w postaci ograniczenia stężenia tlenu w obszarze spawania, odkształcenia i naprężeń własnych złącza oraz znacznego skrócenia czasu potrzebnego do wykonania spoiny.

Porównując uzyskaną wydajność spawania spoiny gr. 10 mm z ukosowaniem na X metodą MIG SpeedPuls do spawania tej spoiny metodą TIG z podgrzewaniem, odnotowano około czterokrotny wzrost wydajności spawania mierzony masą stopionego spoiwa w jednostce czasu. Ważną cecha uzyskanego połączenia jest brak wyraźnej strefy przegrzania występującej w większości przypadków spawania metodami łukowymi.

 

Bibliografia:

1. Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: "Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG". 51 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza, Dębe 22-24.10.2009.

2. M. Węglowski, T. Chmielewski: „Efektywność spawania w odmianach metody MAG na podstawie wybranych właściwości spawalniczych",  I Konferencja Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług  „Nowoczesne Technologie Obróbki Metali", Bydgoszcz, 31 marca - 1 kwietnia 2011.

3. Węglowski M., Chmielewski T.: "Badania właściwości urządzeń z wewnętrzną przemianą częstotliwości przeznaczonych do spawania metodą MAG". XVII Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza Energetyków, Opole - Turawa, 20-23 kwietnia 2010.

4. Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: "Porównanie właściwości spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG". Przegląd Spawalnictwa Nr 10/2009 s. 81-83.

5. Chmielewski T., Golański D.: "Napawanie brązu berylowego stellitem metodą MCAW." Przegląd Spawalnictwa,  Nr 10/2011 s. 23-27.

6. „Katalog RYWAL-RHC” Wydanie trzecie, Toruń 2011 r.

 

 

Czy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
magswitch.pl
Serwis poświęcony technice zamocowań za pomocą narzędzi magnetycznych firmy Magswitch.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się