Strona internetowa używa plików cookies wyłącznie w celu gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z niej oraz ułatwiania wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem a portalami społecznościowymi.
Jeśli akceptujesz ich używanie kliknij. Jeżli chcesz korzystać z tej strony bez plików cookies, przeczytaj tutaj.


Uznawanie technologii spawania w świetle badań laboratoryjnych


 1. Wstęp
 2. Instrukcja technologiczna spawania łukowego WPS.
 3. Złącza próbne na uznanie technologii spawania.
 4. Materiał.
 5. Metoda spawania.
 6. Zakres badań.
 7. Podsumowanie

 


 

Instrukcja technologiczna spawania łukowego WPS

"Instrukcja technologiczna spawania łukowego" - opisuje stosowaną przez wytwórcę technologię spawania. Instrukcja przed uzyskaniem uznania występuje jako pWPS (preliminary welding procedure specyfication) - wstępna instrukcja technologiczna spawania. Formularz pWPS zawiera:

 1. dane ogólne takie jak: numer, nazwę wytwórcy, nazwisko spawacza wykonującego złącze próbne, nazwę jednostki inspekcyjnej,
 2. dane dotyczące złącza: metodę spawania (wg PN-EN 24063), rodzaj złącza (wg symboliki stosowanej w PN-EN 287.1), sposób przygotowania brzegów, oznaczenie grupy materiałów (wg CR ISO 15608), gatunki materiałów (zgodnie z
 3. atestem), grubość materiału, średnica zewnętrzna rury, pozycja spawania (wg EN-ISO6947),
 4. szczegóły dotyczące przygotowania do spawania: rysunek złącza, sposób ukosowania, wymiary odstępu i progu, sposób sczepiania, kolejność spawania,
 5. szczegóły dotyczące spawania: nr ściegu, metoda spawania, wymiar spoiwa, napięcie, natęŜenie, rodzaj i biegunowość prądu spawania, szybkość podawania drutu, prędkość spawania, energię liniową spawania,
 6. dane dotyczące materiałów: rodzaj spoiwa (oznaczenie wg normy, oznaczenie wytwórcy, zalecenia dotyczące suszenia), natęŜenie przepływu gazu osłonowego i formującego, rodzaj i średnica elektrody nietopliwej,
 7. inne: sposób usuwania grani spoiny, temperatura podgrzewania wstępnego i międzyściegowa, obróbka cieplna, informacje dodatkowe,
 8. dane osoby opracowującej pWPS i dane inspektora prowadzącego uznanie.
poprzednie zdjęcie następne zdjęcie zamknij okno