Strona internetowa używa plików cookies wyłącznie w celu gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z niej oraz ułatwiania wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem a portalami społecznościowymi.
Jeśli akceptujesz ich używanie kliknij. Jeżli chcesz korzystać z tej strony bez plików cookies, przeczytaj tutaj.


Drut spawalniczy z Polski c.d.

2. DRUTY PRODUKOWANE W FABRYCE W ŁĄCKU.

 

W zakładzie produkowane aktualnie są druty elektrodowe lite, miedziowane i bez powłoki miedzianej, o średnicach 0,80 mm, 1,0 mm, 1,20 mm, 1,60 mm (również opcjonalnie 0,9 mm i 1,4 mm) do spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych elektrodą topliwą w osłonie gazów:
-druty o nazwie firmowej „MOST SG2-ITS” odpowiadające oznaczeniu G3Si1 wg normy EN ISO 14341-A, oraz druty o nazwie firmowej „MOST SG3-ITM” odpowiadające oznaczeniu G4Si1 wg normy EN ISO 14341-A.

 

Ponadto produkowany jest drut elektrodowy lity miedziowany o średnicach 2,5 mm, 3,25 mm, 4,0 mm, 5,0 mm w postaci prętów lub kręgów, do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych:
- o nazwie „S1” odpowiadający oznaczeniu S1 wg normy PN-EN 756.
Ostatnim produkowanym gatunkiem drutu jest drut o nazwie „MOST SpG1” przeznaczony do spawania gazowego.

Wybór podanych wyżej gatunków drutów do produkcji poprzedzony był szczegółową analizą potrzeb rynku i dotyczącą jakościowego i ilościowego zapotrzebowania w rozbiciu na poszczególne asortymenty. Wybrane gatunki drutów są najczęściej stosowane i to stanowiło podstawowy argument do podjęcia ich produkcji. Ostatnio na rynku pojawiły się druty produkowane często w bardzo egzotycznych częściach świata, a odbiegające swoją jakością i własnościami wytrzymałościowo – spawalniczymi od powszechnie obowiązujących standardów. Produkowane w Wytwórni w Łącku druty spawalnicze miały zapewnić i zapewniają wysoką jakość i dobre własności spawalnicze przy zachowaniu przystępnych i konkurencyjnych cen. Wysoką jakość zapewniają między innymi: stosowanie walcówki produkowanej przez renomowane huty niemieckie takie jak np. ARCELOR MITTAL Hamburg Gmbh, czy SAARSTAHL Hamburg i nowoczesna technologia.

 

Gatunek drutu Wartości Granica plastyczności Re (MPa) Granica wytrzymałości Rm (MPa) Wydłużenie A5 (%) Udarność KV (J)
 MOST
SG2-ITS
Średnia  475  585  27  (-40◦C)
Min.  464  579  25  74J (-40◦C)
 MOST
SG3-ITM
Średnia  521  601  28  110J (-40◦C)
Min.  513  598  27  106J (-40◦C)
 S1 Średnia  370  470  32  130J (-20◦C)
Min.  340  450  22  47J (-20◦C)

 

Tablica I. Własności wytrzymałościowe stopiwa na podstawie badań kontrolnych.

Jak wynika z wartości własności wytrzymałościowych przytoczonych w tablicy I stopiwo uzyskiwane z drutów do spawania w osłonie gazów z fabryce w Łącku ma wysokie powtarzalne własności zarówno wytrzymałościowe jak i dynamiczne. Różnice między wartościami średnimi a minimalnymi nie przekraczają kilku procent, a własności dynamiczne w temperaturach ujemnych (-40◦C) są bardzo wysokie (wartości średnie oscylują w granicach 96÷110J).
Większy rozrzut wyników przy spawaniu drutem S1, ale wynika on nie z niższej jakości drutów tego gatunku, a ze specyfiki metody spawania pod topnikiem, tym niemniej wszystkie uzyskiwane wartości spełniają (z dużym nadmiarem) wymagania odpowiednich norm.

 

< poprzednia strona

następna strona >

poprzednie zdjęcie następne zdjęcie zamknij okno