Szukaj

Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS

Charakterystyka :

Ściana wentylacyjna typu FPS służy do wyciągu mgły powstającej przy malowaniu natryskowym rozmaitych niewielkich detali.
Ściana FPS-1 jest ściana jednosegmentową, natomiast FPS-2 składa się z dwóch segmentów filtracyjnych. W każdym segmencie ściany jest umieszczony wymienny wkład filtracyjny, zapewniający labiryntowy przepływ powietrza, na którym osadzają się cząstki farby. Skuteczność filtracji wynosi 47%. Za filtrem labiryntowym mogą być umieszczone równolegle 3 filtry włókninowe. Stanowią one II stopień filtracji pozwalający osiągnąć skuteczność filtracji do 90%. Wszystkie ściany posiadają dwie uchylne osłony boczne i jedną górną. Każdy segment ściany wentylacyjnej jest zaopatrzony w króciec podłączeniowy do wentylatora, standardowo zamontowany do prawej bocznej powierzchni. Króciec można łatwo przełożyć z jednej powierzchni bocznej na drugą lub na górną powierzchnię segmentu. Ściana FPS-1 może być montowana na stole roboczym UWT tworząc wraz z nim uniwersalne stanowisko wentylacyjne ułatwiające pracę. Ściany podłącza się do wentylatorów przeciwwybuchowych o wydajności min. 3000m3/h na każdy segment.

Dane techniczne :


ŚCIANY WENTYLACYJNE DO MALOWANIA NATRYSKOWEGO
Nr kat. Typ Opis techniczny
814S02 FPS-1     - wersja jednosegmentowa
    - długość: 2000 mm
    - szerokość: 980 mm
    - wysokość: 1060 mm
    - średnica przyłącza: 250 mm
    - masa: 97 kg
814S04 FPS-2     - wersja dwusegmentowa
    - długość: 2000 mm
    - szerokość: 980 mm
    - wysokość: 2060 mm
    - średnica przyłącza: 250 mm
    - masa: 183 kg
Uwaga Wymiary podane dla ściany wentylacyjnej z rozłożonymi osłonami. Przy złożonych osłonach szerokość urządzenia wynosi 440 mm.