Grupa produktów:
Podgrupa produktów:
Producent:

Szukanie wg. słów kluczowych

Grupa produktów
Szukane fraza :

Materiały spawalnicze

Wtym rozdziale przedstawiamy bogatą ofertę w zakresie elektrod i drutów spawalniczych oraz topników do spawania. Spośród zaprezentowanych produktów możemy zaproponować wyroby, którymi uda się połączyć wszystkie metale i ich stopy występujące na rynku oraz obsłużyć wszystkie metody spawania stosowane przez przedsiębiorców. Ponadto prezentujemy opracowania, które przybliżają problematykę podziału, doboru oraz oznaczania materiałów spawalniczych według Polskich i Europejskich Norm.

W celu ujednolicenia sposobu i zasad oznaczania materiałów spawalniczych Komitet Techniczny „Spawalnictwo” pracujący w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN opracował system, który jako euronormy obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Stosowane poprzednio oznaczenia według PN tracą ważność. W grupie tematycznej „Materiały dodatkowe do spawania” opracowane i wydane zostały w Polsce następujące podstawowe normy PN-EN i PN-EN ISO:

1. PN-EN ISO 2560:2006 „Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych”.

2. PN-EN 757:200 „Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości”.

3. PN-EN ISO 3580:2008 „Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali odpornych na pełzanie”.

4. PN-EN 1600:2002 „Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych”.

5. PN-EN ISO 14341:2008 „Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych”.

6. PN-EN ISO 16834:2009 „Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonach gazu stali o wysokiej wytrzymałości”.

7. PN-EN ISO 21952:2009 „Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie”.

8. PN-EN ISO 14343:2009 „Druty elektrodowe, druty, pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych”.

9. PN-EN ISO 17632:2008 „Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu i bez osłony gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych”.

10. PN-EN ISO 18276:2008 „Druty proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali o wysokiej wytrzymałości”.

11. PN-EN ISO 17634:2006 „Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów stali odpornych na pełzanie”.

12. PN-EN ISO 17633:2009 „Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych”.

13. PN-EN 760:1998 „Topniki do spawania łukiem krytym”.

14. PN-EN 756:2007 „Druty lite oraz kombinacje drutów litych i proszkowych z topnikami do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych”.

15. PN-EN ISO 14175:2009 „Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych”.

16. PN-EN 12536:2002 „Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie”.

17. PN-EN ISO 636:2008 „Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych”.

18. PN-EN 14295:2008 „Druty elektrodowe i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości”.

19. PN-EN 13347:2004 „Miedź i stopy miedzi - Pręty i druty do spawania i lutospawania”.

20. PN-EN 14640:2008 „Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi”.

21. PN-EN 14700:2008 „Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego”.

22. PN-EN ISO 1071:2005 „Elektrody otulone, druty, pręty i druty proszkowe do spawania żeliwa”.

23. PN-EN ISO 14172:2009 „Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego niklu i stopów niklu”.

24. PN-EN ISO 18273:2007 „Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów aluminium”.

25. PN-EN ISO 18274:2008 „Druty i taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania niklu i stopów niklu”.

26. PN-EN ISO 24034:2006 „Druty i pręty do spawania tytanu i stopów tytanu” z uzupełnieniem A1:2008.

27. PN-EN ISO 24598:2008 „Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali żarowytrzymałych”.

28. PN-EN 69010:1979 „Wyroby z węgli uszlachetnionych. Elektrody spawalnicze”.

29. PN-EN ISO 24373 „Druty i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi”.

30. PN-EN ISO 26304:2009 „Druty elektrodowe i druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda – topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości”. Materiały spawalnicze do napawania i regeneracji, dla których obowiązuje norma PN-EN 14700:2008 klasyfikowane są również wg normy DIN 8555. Wprowadzone w ostatnim okresie normy dotyczące materiałów dodatkowych do spawania stali: europejskie (EN) i międzynarodowe (ISO) w większości przypadków podzielone są na dwa odrębne systemy klasyfikacji (A i B). Klasyfikacja ta może być stosowana łącznie (tzn. A i B) lub oddzielnie i stanowi ona podstawę do określania typu i charakteru materiałów. Ponieważ oznaczenia występujące w poszczególnych normach – dla pewnych charakterystyk – są identyczne poniżej podano ich symbole i oznaczenia.

Okno informacyjne Zamknij